Historie og organisation

Historie

Hjerneskadecenter Virums historie begyndte i 1996, hvor tre ildsjæle gik sammen om at skabe et rehabiliteringstilbud til børn og unge med erhvervet hjerneskade. I 1999 blev Børnecenter for Rehabilitering etableret og i 2011 flyttede vi ind i den hvide villa på Kongevejen 256 i Virum, hvor vi holder til i dag. 

I takt med at stadig flere børn og unge henvises til vores rehabiliteringstilbud, er medarbejderstaben vokset, og i dag arbejder både neuropsykologer, neuropædagoger, speciallærere, logopæder, fysioterapeuter og ergoterapeuter under samme tag. 

Læs mere om vores faggrupper her.

I foråret 2019 skiftede centret navn til Hjerneskadecenter Virum. Det er stadig viden, engagement og viljen til at gøre en forskel for børn og unge med erhvervet hjerneskade, som kendetegner centret.

Organisation

Hjerneskadecenter Virum er et tilbud under Den Sociale Virksomhed, som er en virksomhed i Region Hovedstaden. Virksomheden består af 19 tilbud, som omfatter bo- og dagtilbud, rådgivning og specialundervisning,  behandling og genoptræning, herberger, krisecenter, kommunikationscenter samt sikrede afdelinger for unge.

VISO-specialister

Hjerneskadecenter Virum er en del af VISOs leverandørnetværk og løser opgaver i hele Danmark. Når en kommune eller borger henvender sig til VISO og ønsker rådgivning eller udredning af et barn med erhvervet hjerneskade, kan VISO henvende sig til vores specialister. VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen, og rådgiver borgere, kommuner, institutioner, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Redaktør