Forældreundervisning

​​Vi holder løbende temaarrangementer og undervisning til forældre til børn og unge i intensiv rehabilitering på Hjerneskadecenter Virum

Emnerne til forældreundervisningen vælges ud fra de tematikker som vi erfaringsmæssigt ved, påvirker børn og unge og deres familier efter en erhvervet hjerneskade. Derudover giver vi forældrene mulighed for at sidde sammen med andre forældre og erfaringsudveksle. 

Temaerne vil typisk omhandle:

  • Mental og sproglig udvikling og vanskeligheder efter hjerneskade
  • Fysisk funktion og selvstændighed i hverdagen efter hjerneskade. 
  • Livet som familie efter hjerneskaden. Herunder krise og mestring, søskendebehov m.m.

Praktisk information

Datoerne meldes løbende ud til forældrene sammen med info om tilmeldingsfrist. Varighed er ca 2,5-3 timer pr. undervisningsgang.
Redaktør