Pårørendeaftener

​Forskning peger på, at de pårørende og netværket omkring den ramte familie har stor betydning for hvordan forældrene klarer sig igennem deres nye hverdag med et barn med en erhvervet hjerneskade. Derfor gør vi på Hjerneskadecenter Virum meget ud af at klæde netværket på - bl.a. ved at afholde pårørendeaftener med skræddersyet psykoedukation for den udvidede familie og venner.   

Alle vores pårørendeaftener skræddersyes til det enkelte barn og families situation, men der vil som udgangspunkt være et oplæg hvor følgende temaer gennemgås og drøftes:

  • Kort introduktion til Hjerneskadecenter Virum og vores målgruppe
  • Rehabilitering: Hvad og hvorfor
  • Gennemgang af barnets skade og aktuelle funktionsniveau
  • Beskrivelse af barnet i hverdagen og hvordan barnet støttes bedst muligt
  • Sorg- og krisereaktioner hos forældre og søskende
  • Hvad pårørende kan gøre for at støtte barnet og familien

Evaluering og feedback er altid en integreret del af vores indsatser, men i de seneste år har vi indsamlet feedback fra de pårørende der har deltaget i vores arrangementer, så vi kan blive klogere på deres oplevelse af arrangementet og hvordan de vurderer effekten i at deltage. 


Redaktør