Kursus - Socialpædagogik i en brydningstid

​Når socialpædagogen bliver nutidig.

Et nyt paradigme kræver nye kompetencer


Kender du det? – du har hørt om både medborgerskab og FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap. Du har ikke haft tiden til at sætte dig ind i konventionen og dens medborgerrettigheder og slet ikke haft tiden til at tænke den ind i din socialpædagogiske praksis. Du ved, at rettighederne gælder for alle med handicap, men kan alligevel have svært ved at se dens relevans for lige den gruppe du arbejder med. Formålet med kurset er at deltagerne får en forståelse for samt refleksions- og handlekompetence i forhold til det nye socialpædagogiske paradigme, hvor

  • Etik er udfordret eller helt erstattet af jura
  • Den lokale socialpædagogs autonomi er udfordret af eller helt erstattet af kommunale, nationale, europæiske og/eller globale standarder og principper
  • Normalitetsbestræbelser er udfordret af eller helt erstattet af empowerment og medborgerskab
  • Det psykologiske og terapeutiske er udfordret af eller helt erstattet af sociologiske og politiske perspektiver
  • Det medicinske handicapbegreb og den objektive handicapforståelse er udfordret af eller helt erstattet af en social og menneskeretslig model for forståelse af handicap
  • Integration er udfordret af eller helt erstattet af inklusion

 
Kurset vil have fokus på teorier og viden, der gør det muligt

  • at analysere egen praksis, den udsatte borgers rettigheder og muligheder samt samfundets intentioner med den socialpædagogiske indsats
  • at planlægge og gennemføre ny socialpædagogisk praksis
  • at være medskaber af et nyt og brugbart sprog for den nye faglighed


For interesse vedrørende et nyt kursus for dig eller din organisation - kontakt hulegården på mail: hulegaarden@regionh.dk 

Redaktør