Pædagogisk massage

​Pædagogisk massage  er en massageform der tager udgangspunkt i Massagekundens individuelle behov og ønsker.

​​​Ikke kun et spørgsmål om velvære

Massagen kombineres med pædagogisk viden og evne til at kommunikere gennem berøring, massage, og sanselegeaktiviter.

Der er udviklet specielle massageformer og berøringsteknikker, som foregår direkte på huden eller udenpå tøjet. Begge er egnede i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, der er psykisk udviklingshæmmede, omsorgssvigtede, sindslidende etc. - men også med børn, unge og voksne indenfor normalområdet f.eks. i børnehaver, fritidshjem/klubber og plejehjem.

Massagen fremmer vilkårene for at skabe fortrolighed og tillid, og når tilliden bliver gensidig, får det indflydelse på udvikling af selvfølelse og selvtillid samt evnen til relationsdannelse. Derved bliver massagen et pædagogisk redskab. 

Formål

Formålet med massage er mangfoldig. Det kan udspringe af helt almindelige behov for velvære og nydelse til mere specifikke formål. Massagen udøves derfor med nedenstående formål:

 

  • Alm. nydelse og velvære
  • Som en del af en pædagogisk plan f.eks. i forhold til kropsidentitet
  • I forbindelse med seksualvejledning
  • Sundhedsfaglige forhold omkring
  • Spændinger i muskler m.v.
  • Efterbehandling efter skader
  • Behandling af hovedpine
  • I forhold til kropsholdning

 

Hvem kan modtage massage
Vores massage har en bred målgruppe, og massagen kan ydes både til beboere på Hulegården og øvrige med nedsat funktionsevne enten fra andre botilbud eller personer, der bor i egen bolig m.v. Der ud over kan massagen gives til bl.a. medarbejdere ansat på Hulegården både fra et sundhedsfremmende perspektiv men også et fagligt, hvor medarbejderen arbejder med sin egen kropsidentitet og lærer hvilken betydning massagen har på kropsidentiteten.

Praktiske forhold

Du skal huske et lagen og 2 håndklæder og en pædagog, hvis du ikke kan være alene med massøren. Hvis du vil høre særlig musik eller har andre ønsker kan det aftales med massøren i forbindelse med tidsbestillingen. 

Priser

Massagen kan gives i forhold til egenbetaling fra brugeren eller gennem tilskud fra offentlige myndigheder.

Kr. 400 for en time.
Kr. 250 for en halv time. 

Adresse

Massagen udføres på Brøndbyøstervej 166A, 2605 Brøndby.

​​​
Redaktør