Interview af Bjarke

Studerende fra Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn i 3. årspraktik på Hulegården

​Hvordan det har været at starte på Hulegården?

​Med min praktik på Hulegården er det første gang, at jeg arbejder indenfor specialområdet. Jeg har derfor selvfølgelig både været spændt og lidt nervøs for, hvordan det skulle være at starte, men jeg synes, at jeg er blevet modtaget rigtig godt. Mine vejledere og hele personalegruppen har været åbne og hjælpsomme. Alle mine spørgsmål er blevet taget seriøst og mine nye kollegaer har været meget tålmodige. Lige i starten har der været mange indtryk og forskellige forhold, som man skal sætte sig ind i. Eksempelvis beboernes diagnoser, medicinrutiner samt Hulegårdens elektroniske dokumentationssystem. Det kan godt virke lidt overvældende, men jeg synes, at man ret hurtigt kommer ind i tingene.

Lige fra den første dag har beboerne været rigtig venlige og åbne, så de største udfordringer i starten var alt arbejdet, udenom den pædagogiske praksis i husene.

Jeg har følt at mine vejledere under indkøringen har været velforberedte, og det er helt klart min opfattelse, at Hulegården rigtig gerne vil de studerende. Det er desuden min opfattelse, at de har mange erfaringer med at have studerende i praktik.

Hvilke forventninger havde du med dig?

​Jeg forventede, at jeg ville møde nogle lidt andre udfordringer end dem, som jeg havde mødt tidligere i min uddannelse i daginstitutioner indenfor normalområdet. Dog uden præcist at kunne sætte en finger på dem. Jeg vidste, at jeg ville blive tilknyttet ”livsstilshuset”, så jeg forventede også, at jeg ville kunne bruge mit linjefag, ”sundhed, krop og bevægelse”. Til sidst og ikke mindst forventede jeg, at jeg ville kunne videreudvikle mig som studerende.

Hvilke tanker har du gjort dig i løbet af de første måneder?

Jeg synes, at det har været spændende, at opleve forskellen fra at arbejde i en daginstitution til nu at arbejde i andres hjem, hvilket man jo gør i et botilbud. Jeg finder det spændende at opleve de dilemmaer og udfordringer, som en sådan faktor medfører for det pædagogiske arbejde.
Jeg har ligeledes betragtet husets kultur og dets forskellige arbejdsopgaver – der er præget af samtaler, hygge og støtte til dagligdagens gøremål – fremfor at igangsætte forskellige aktiviteter. Man kommer helt tæt på beboerne. Vi udfører vores arbejde i deres hjem. Vi deltager i deres dagligdag, oplever deres op- og nedture og møder deres familier og venner.
I de første måneder har jeg endvidere skulle vænne mig til en arbejdsform, som er præget af skiftende arbejdstider, rådighedstjenester og en del selvstændigt arbejde alene i huset med beboerne. Man har virkelig muligheden for at prøve sig selv af og stå på egne ben, hvilket både har været udfordrende og spændende.

Har Hulegården levet op til dine forventninger?

​Jeg synes helt klart at Hulegården har levet op til mine forventninger. Hulegården er et godt sted at være studerende. Man bliver taget seriøst, får indflydelse, og der er mulighed for at fordybe sig i temaer, som man finder interessante. Vejledere og praktikkoordinator har ikke kun fokus på opholdet på Hulegården, men bruger også en del tid på at diskutere emner og opsætte perspektiver, som man kan tage med videre i uddannelsen. Jeg har ikke tidligere oplevet et praktiksted med lignende forhold for de studerende og med et så grundigt forarbejde. Der bliver virkelig stillet krav til en som studerende – men samtidig bliver der taget hensyn til at udfordringerne skal stemme overens med ens niveau og interesser.Hvilke tanker gør du dig nu i forhold til starten?

Jeg kender mig selv bedre, end da jeg begyndte. Både i forhold til personlige grænser og faglige styrker. Jeg er blevet udfordret fagligt og menneskeligt bl.a. ved at arbejde med magtforhold og beboeres personlige hygiejne.

Der er en del hverdagsting, som er blevet rutine, så nu fokuserer jeg mere på indsamling af materiale og dokumentation, som jeg vil kunne bruge videre i mit uddannelsesforløb.

Hvordan er Hulegården som praktiksted?

​Personligt mener jeg, at det er vigtigt, at man, som pædagogstuderende, får kendskab til både normalområd​et og specialområdet. Pædagogprofessionen spænder vidt og det er ærgerligt, hvis man ikke oplever forskelligheden.
Hulegården tilbyder et udviklende læringsmiljø, som udfordrer de studerende fagligt og giver dem muligheden for at afprøve og videreudvikle deres færdigheder.

Hulegårdens praktikkoordinator inviterer de studerende til fællesmøde en gang om måneden. Her er der mulighed for at reflektere sammen over læringsmål og praksiserfaringer. Jeg synes, at det er rigtig fedt, når vi mødes og hører om hinandens oplevelser. Vi kan få inspiration og udveksle idéer.
Derudover arrangerer Hulegården fælles foredrag for alle områdets studerende. Emnerne under min praktik har bl.a. været ”Åndsvagforsorgens historie”, ”Etik og moral i det pædagogiske arbejde”, samt ”Indgreb i selvbestemmelsesretten. Lovgivning, praksis samt indberetninger”.

Hulegården er det rette sted, hvis du har lyst til at arbejde selvstændigt og ikke har noget imod at komme tæt på de mennesker, som du arbejder med.
Afslutningsvis vil jeg lige nævne, at jeg kun har mødt medstuderende som har talt positivt om deres oplevelser på Hulegården, og at jeg anbefaler, at man vælger Hulegården i en af de sidste to praktikperioder, fordi man simpelthen vil gå glip af for mange fede oplevelser, hvis man kun er der i  tre måneder.

​​

Redaktør