Stine melder ud

Studerende i team 578

Hvordan har din opstart på Hulegården været?

​Min opstart på Hulegården har for mit vedkommende givet mig et helt nyt indblik i den pædagogiske verden, både hvad angår pædagogisk faglighed såvel som relationer til de mennesker der bor her på Hulegården.Jeg har tidligere været i praktik på et specielfritidshjem, for børn med psykisk og fysisk nedsat funktionsnedsættelse. Dette udledte en stor nysgerrighed hos mig, for at få større kendskab til dette område og et bedre fagligt kendskab til den pædagogiske tilgang til disse mennesker.

Jeg er blevet modtaget med åbne arme, både af beboere og personale.Beboerne har for første dag vist mig tillid og inviteret mig ind i deres dagligdag her på Hulegården.Jeg oplever selv at jeg har formået at vise hvem jeg var fra start og jeg har udvist en nysgerrighed, for at lære den enkelte beboer at kende.Jeg har fra start følt mig ligeværdig med personalet og oplevet en åbenhed, som giver en lyst og mod til at dele erfaringer og refleksioner med.Jeg mødte nogle velforberedte, arrangagerede pædagoger, som brændte for deres fag og de mennesker de arbejder med og det smitter i den grad af.

Hvilke forventninger havde du gjort dig inden?

​Min store udfordring ved at vælge et bosted som Hulegården, var ikke så meget at det nu var voksne mennesker jeg skulle arbejde med. Udfordringen for mig var at jeg skulle være i deres hjem og at min arbejdsplads rent faktisk er placeret midt i deres privatsfære.Jeg forventede at jeg kunne bruge min tidligere erfaring indenfor speciel området. I hvert fald når det kom til diagnoser og hvad det vil sige at arbejde med mennesker med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. Alligevel skulle jeg starte helt på ny, fordi hvert menneske jo er deres egen og har deres egen historie og problematikker med sig.

Endvidere havde jeg en stor forventning om at denne afsluttende praktik, kunne give mig et større fagligt kendskab til forskellige diagnoser, hvordan det er for mennesker med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse at leve i et bofællesskab, med andre mennesker og hvordan jeg som pædagog kunne gå ind og støtte og vejlede den enkelte beboer i deres dagligdag.Til sidst havde jeg en forventning om at denne praktik skulle give mig indsigt i hvilken pædagog jeg er og ønsker at være i fremtiden.

Hvilke tanker har du gjort dig i de første måneder?

​De første måneder har været fantastiske. på den måde at jeg virkelig oplever en anerkendelse af min person, både som studerende og menneske. Jeg bliver dagligt udfordret både af min vejleder i forhold til at se på min egen færden som pædagog, men også ved møder konferencetimer tema dage og i pædagogiske diskussioner generelt.I huset oplever jeg en helt anden kultur, som jeg skal forholde mig til og jeg går ind og støtter, vejleder der hvor der er brug for det.Der opstår dagligt dilemmaer, udfordringer og konfllikter i huset, som jeg forsøger at løse med beboerne og senere reflekterre over.

Jeg har skulle vænne mig til skiftende arbejdstider, meget dokumentationsarbejde og at skulle stå på egne ben ret tidligt i forløbet. Dog oplever jeg at det har givet stor gevinst at skulle stå på egne ben. Jeg får lov at se og være en del af mange forskellige situationer i huset og ser beboerne i forskellige kontekster.Det største plus ved at få lov at stå på egne ben, er at beboerne hurtigt inviterede mig ind i deres liv og udviste mig en tillid, da jeg viste stor interesse for at lære den enkelte beboer at kende.

Hvilke tanker har du gjort dig omkring din rolle som pædagog?

​ Jeg reflektere meget over min rolle som kommende pædagog, både i forhold til hvordan jeg fungere, hvilke kompetencer jeg har i arbejdet med den enkelte beboer og i forhold til relationer til beboerne .Men også i forhold til hvordan jeg kommunikativt kan forbedre mine evner i personalegruppen.I dialog med min vejleder og i pædagogiske situationer føler jeg mig udfordret, da det kræves af mig at jeg skal argumentere for mine pædagogiske overvejelser og egen praksis.

Jeg oplever en løbende udvikling, både i min tilgang til beboerne og generelt i min rolle som kommende pædagog.Det levende studiemiljø og mine vejleders evne til at klæde de studerende ordentligt på, at fokusere så grundigt på den enkelte studerendes pædagogiske faglighed, som gør at man bliver ekstra opmærksom på sin egen rolle og den udvikling der hele tiden sker.

Redaktør