Studiepraktik

Hulegården er praktiksted for pædagogstuderende og PAU elever.

 Lærings -og studiemiljø

Hulegården har en lang tradition for og erfaring i at modtage pædagogstuderende, og i de senere år også pædagogisk assistent elever (PAU).

Hulegården ønsker at sikre en åben dialog, hvor læringen finder sted gennem deltagelse i den praksis og profession, som er målet med begge uddannelser.

Hulegården tilstræber et læringsmiljø, hvor læring er baseret på den studerendes/elevens udøvelse, udforskning og udvikling af pædagogisk praksis, såvel praktikstedets som egen praksis.

Hulegården ser en værdi i, at være med til at uddanne kommende kolleger og har gennem årerne udviklet et praktiksted, der har et højt fagligt niveau.

Hulegården har oprettet en funktion som praktikkoordinator (PK). Funktionen varetages af en pædagog, som har DIPLOM vejlederuddannelsen.

PK står for

 • kontakten til uddannelsesstederne og de enkelte pædagog studerende/PAU elever før praktikken.
 • organiseringen af praktikken på Hulegården i samarbejde med relevante samarbejdspartnere på og udenfor Hulegården.
 • gennem dialog og veltilrettelagte forløb, at sikre støtte og vejledning af studerende/eleverne.
 • at sikre praktikken forløber i overensstemmelse med bekendtgørelserne for pædagog og for PAU uddannelserne.
 • den løbende kontakt til de studerende, eleverne og praktikvejlederne på Hulegården gennem praktikken.
 • det samlede overblik over praktikkerne på Hulegården.  

Planlægning af vejledningsforløb

Overordnet planlægger praktikvejlederne i de enkelte team, sammen med den enkelte studerende/elev, forløb og indhold af vejledningen.

Praktikvejledningen på Hulegården har flere indfaldsvinkler:

 • Planlagt vejledning, hvor den studerende/eleven og praktikvejlederne aftaler fagligt indhold, og tidspunkt at mødes.
 • Løbende vejledning i den pædagogiske praksis (i hverdagen).
 • Vejledning af andre medarbejdere på praktikstedet.
 • Vejledning af hele gruppen af studerende/elever sammen med praktikkoordinatoren.
 • Fælles undervisning med faglige temaer.
 • Introduktion og inddragelse i tværprofessionelt samarbejde med udgangspunkt i Hulegårdens borgerforløb (kun i 3. praktik)
 • Supervision ift. afdækning af egne kompetencer, rettet mod personligt mål: jobansøgning og CV (kun i 3. praktik).

Grundlag og værdier i arbejdet med de studerende

Hulegården har internt beskrevet organiseringen af praktikken for både pædagog studerende og PAU eleverne.

Vi har en praktikbeskrivelse der konkret beskriver uddannelsesplanen for de pædagogiske praktikker, og som følger lov og bekendtgørelsen om pædagoguddannelsen fra 2014.

Specialisering vil være muligt indenfor følgende hovedområder

 • Parliv/samliv/seksualitet (mande/kvindegrupper).
 • Sundhed/trivsel (kost/bevægelse/kropsbevidsthed).
 • Medborgerskab/demokrati (botilbud/servicetilbud/selvbestemmelse).

​​Redaktør