Beboerdag i 168 C og 170 B

​Dagen blev afholdt i Satellitten på Hulegården og startede med fælles morgenbord.

Billede af beboere omkring et bord
Dagens emner var:
  • Stemningen og naboskabet mellem de to huse
  • Forslag til aktiviteter ud af huset
  • Hverdagen i det enkelte hus og fordeling af praktiske opgaver
Nogle af de væsentlige ting som kom ud af dagen var, at alle er enige om, at det er vigtigt at bibevare det gode naboskab og mødes til fælles oplevelse. Det kunne være spisning, hyggeaftener primært i weekenden foran en god tv udsendelse og fælles aktiviteter ud af huset.Der blev nedsat et udvalg bestående af beboere og personale, som vil indsamle de forskellige forslag til aktiviteter og planlægge, hvornår de skal føres ud i livet.

Efter en lang pause med fællesspisning sammen med 172 B og C blev det besluttet, at skrive et brev for at høre, om de ville have lyst til at genoptage fællesspisning om tirsdagen. ( Det blev positivt modtaget og allerede ugen efter var der igen fællesspisning på skift.)Efter en god og indholdsrig dag hvor mange emner og synspunkter var blevet vendt var det tid til frokost.

Vi gik i samlet flok gennem den nærliggende skov og endte ved Restaurant Brøndbyskoven, hvor vi spiste en god frokost. 

Redaktør