Billede fra beboerkursus

Beboerkursus i 170'erne

​Hvert år afholdes kursus for beboergruppen med skiftende indhold, og fra tidligere er der god erfaring med at få besøg af brugervejledere fra ULF.

​Servicestyrelsen er i samarbejde med ULF i gang med at uddanne 20 udviklingshæmmede borgere til brugervejledere. Vejlederne skal varetage formidlingsopgaver ift. medborgerrettigheder og medborgerskab.
 
Vi fik besøg af kommende brugervejledere Camilla og Thomas samt Joan, der var med som støtteperson ifb. med uddannelsen.

Dagen startede med fælles morgenbord i 170B og der var talstærkt fremmøde. Efterfølgende opsatte vi stolerækker og kl. 10 var alle klar. Camilla og Thomas skiftede til at fortælle ud fra PowerPoint og bandt foredraget fint sammen med egne oplevelser.

Omdrejningspunkterne var:

Selvbestemmelse – eksempler hvor den enkelte person bestemmer alle forholde om sig selv

Medbestemmelse – eksempler hvor der besluttes sammen med andre fx i bofællesskabet, beboerrådet, foreninger, folketinget

Indflydelse – eksempler på at udtrykke sin mening, at blive hørt og få mulighed for at kunne påvirke beslutninger.

Det blev en spændende formiddag med mange relevante informationer, som gav stof til eftertanke og lagde op til en god dialog mellem brugervejlederne og beboerne.

Da vi havde sendt brugervejlederene af sted gik vi samlet flok gennem Brøndbyskoven. På restauranten ventede en dejlig frokost, som blev en god afslutning på meget vellykket kursusdag.   

Redaktør