Første skoledag

​Hulegården opruster

Billede af to på kompetenceudvikling
​Hulegården har som et led i et større kompetence udviklings – og efter/videreuddannelse projekt sendt 5 kollegaer på to moduler af diplomuddannelsen i specialpædagogik. De to moduler er ”Kommunikation” og ”Mediepædagogik”. ”Kommunikation” er udredning af borgernes kommunikative niveau og udvikling af kommunikationsredskaber til borgerne.

”Mediepædagogik” er udvikling af teknologi til borgere med særlige behov. Det er dermed et klart signal om at vi på Hulegården vil satse endnu hårdere på brug og implementering af  digitale teknologi i det pædagogiske arbejde.  Hulegården er allerede nu i gang med et større projekt med touchskærme i beboerhusene.  Snart vil der blive etableret en it cafe, hvor borger bl.a. kan få hjælp og vejledning i brugen af digitale medier. 

Begge moduler køre i forlængelse af hinanden og de 5 vil være væk i 14 uger. At tage 5 dygtige og erfarende kollegaer ud i så lang tid vil selvfølgelig påvirke det daglige arbejde. Men for at det skal være så smertefrit som muligt for både borger og kollegaer, har vi i samarbejde med SL’s A-kasse og jobcentrene lavet et rotationsprojekt. I de 14 uger de 2 moduler vare vil 5 ledige uddannede pædagoger tage over. De har inden da bl.a. gennemgået et forkursus af en måneds varighed. Her har de bl.a. fået kursus i medicin, forflytning, hygiejne, etik, magtanvendelse, forsorgshistorie og kommunikation.
Redaktør