Nytårskur 2017

Traditionen tro samledes vi til nytårskur den første onsdag i det nye år, for at sige tak for året der gik og sætte det nye år igang.​

Vi har haft et travlt år i 2016 med en lang række nye tiltag ikke mindst i forbindelse med arbejdet med vores vision 2020. 

Vi arbejder med overgangen fra en teambaseret struktur til en netværksbaseret organisation. En organisation som skal spille aktivt ind i det paradigmeskifte, der i disse år kendetegner velfærdssamfundets udvikling. 

Borgeren skal i større omfang være aktiv og dagsordenssættende i eget liv. Her i huset betyder det helt konkret, at borgerne skal have udviklet et netværk af professionelle, og at de mennesker der er i borgerens sociale netværk skal spille en langt større rolle i hverdagslivet. 

Borgerens skal således støttes i at udpege de medarbejdere, der bruges i hverdagens støtte og vejledning. De pårørende skal ind i en dialog sammen med borgeren, hvor deres viden og ressourcer udnyttes til gavn for borgeren. 

Medarbejderne skal fortsat kompetenceudvikles i overensstemmelse med de strategiske beslutninger.

Redaktør