Temadag februar 2010

​Pædagogisk arbejde for mennesker med svag funktion i højre hemisfære. 
Billede fra temadag februar 2010
I forbindelse med temadag på Hulegården i februar 2010 blev der holdt oplæg med udgangspunkt i emnet kognitions – og neuropsykologi. Foredragsholdere var pædagog Lillan Lind, tilknyttet team 3 og pædagog Mia Ehlers tilknyttet team 4 – 5.

Lillan og Mia har i efteråret 2009 gennemført diplommodulet Kognitions – og neuropsykologi på UCC Titangade, som udbyder efter- og videre uddannelse. Eksamensopgaven havde titlen: Pædagogisk arbejde for mennesker med svag funktion i højre hemisfære.

​I oplægget blev redegjort for baggrunden for valg af emne, da det gennem de senere år opleves, at der bliver stillet voksende krav til pædagoger om i langt højere grad at være i stand til at samarbejde med psykiatere og psykologer både i forhold til udredning af udviklingsforstyrrelser og anvisning af handlemuligheder. Det er derfor nødvendigt for de​n videre udvikling af den pædagogiske praksis, at pædagoger har en større viden om den normale hjerne samt udviklingsforstyrrelser.

Med udgangspunkt i diagnosen svag funktion i højre hemisfære blev der i oplægget redegjort for de følger som er af denne diagnose samt anvist pædagogiske handlemuligheder. Det opleves, at der er en stor repræsentation af mennesker med nedsat funktionsevne, som har denne form for udviklingsforstyrrelse. Desuden vil en stor del af beboerne på Hulegården stå overfor samme udfordringer i hverdagen, så foredraget blev modtaget som et vedkommende indlæg i arbejdet med mål og metoder for alle pædagoger på Hulegården.​​​

Præsentation ved temadag
Redaktør