Temadag Maj 2011

​TrivselOP, videns​kabsteori og handicap konventionen.​

Lars Romild holder oplæg
Denne team dag var udvidet til en heldags temadag, da der vanen tro var rigelige med aktuelle emner. Helle Vibeke Carstensen, arbejdsmiljøkoordinator i Region H Handicap, var forbi om formiddagen. Vi fik gennemgået resultatet af vores TrivselOP undersøgelse, der forøvrigt var overraskende positivt. Efter gennemgang blev der afholdt dialog møder i de lokale teams.

Om eftermiddagen var Mia og Janne på programmet. De har begge gennemført et diplommodul i" vidensskabsteori og pædagogik" De har selv forfatte et indlæg der kan læses her under.

Efterfølgende fortalte Lars Romild videre om handicap konvektionen.  

I forbindelse med temadag på Hulegården d. 11/5 2011 blev der holdt oplæg med udgangspunkt i Hulegårdens faglige værdigrundlag. Oplægsholdere var pædagog Janne Liljendal, tilknyttet fagligt netværk 1 – 166 B og pædagog Mia Ehlers tilknyttet fagligt netværk 2 – 170B.

Janne og Mia har i efteråret 2010 gennemført diplommodulet ”Videnskabsteori og pædagogik” på UCC i Titangade. 

Jannes opgave: Analyse af et praksisnært dokument på min arbejdsplads.
Mias opgave: Analyse af det faglige værdigrundlag på en pædagogisk arbejdsplads.

Videnskabsteori og pædagogik er et obligatorisk modul for at kunne gennemføre en fuld diplomuddannelse. Faget indeholder refleksion over sammenhænge og brudflader mellem pædagogisk teori og praksis samt refleksion over forskning og undersøgelsesmetoder og deres videnskabsteoretiske implikationer.

Den studerende vil opnår færdigheder i udvikling af generelle studiekompetencer samt beskrivelse, evaluering og refleksion over løsning af pædagogiske opgaver.

På den baggrund havde begge valgt at tage udgangspunkt i et praksisnært dokument –Hulegårdens fælles faglige værdigrundlag.

I oplægget blev kort introduceret studieforløbet på UCC samt baggrund for valg af emne. Efterfølgende blev gennemgået de menneskesyn, som er mest fremherskende ved analyse af det faglige værdigrundlag samt resultatet af de kvalitative interviews, som er blevet fortaget med tre kolleger fra Hulegården.

Fra Hulegården side er besluttet, at emnet for den årlige fælles pædagogiske dag for alle medarbejdere til oktober skal være det fælles faglige værdigrundlag. Janne og Mia lagde vægt på, at oplægget skal ses som et indspark i den proces som skal igangsættes de kommende mdr. og som skal munde ud i udfærdigelsen af et nyt fagligt værdigrundlag.​​

Redaktør