Historie

​Artikel fra 1971​

Ny børneinstitution i Brøndbyerne

​3. november 1971

Albertslund Avis, Avedøre Avis, Brøndbyernes Avis,
Handelsbladet for Glostrup, Vallens​bæk Avis.

Socialstyrelsen åbner i denne måned kostskole med plads til 80

​​​80 børn i alderen 7 til 15 år flytter i den kommende måned ind på det nye skolehjem, som socialstyrelsen har opført til åndsvageforsorgen på Brøndbyøstervej 166-174 i Brøndbyøster, hvor der er opført 4 selvstændige kostskolehjem og en behandlingsskole med plads til 40 børn.

Håndværkerne har i disse dage travlt med at færdiggøre byggeriet, som har stået på i godt et år. Bygningerne skal tages i brug allerede den 15. november, men forinden bliver der lejlighed til for interesserede, at se den nye kostskole, idet der på søndag mellem 14 og 17 holdes åbent hus. Ved denne lejlighed vil forstandere og skoleleder Lis Hansen med personale vise det færdige resultat af arkitekterne Erik Ejlers og Erik Graversens arejde med bygning og indretning af denne lidt særprægede skole, hvor der efter moderne principper gives eleverne de bedst mulige trivselsmuligheder.

Hvert af de 4 skolehjem har en belægning på 20 børn fordelt på 2 afdelinger. Børnenes værelser er enkelt- eller dobbeltværelser med stort fælles opholdsrum for hver afdeling, der også har eget køkken og fritidsrum. Alle børnene er optaget under åndsvageforsorgen, og de vil blive undervist dels på Skovagerskolen, dels på den nyopførte behandlingsskole, men iøvrigt tilstræber man, at børnene i id udstrækning i weekends tager på besøg i deres eget hjem for at bevare kontakten med dette. De fire udnævnte forstandere er Jon Hald, Jørn Jensen, Margit Græm og Hans Højbjerg. - Vi håber meget, vi kan blive accepteret herude, siger forstanderne til dette blad og understreger, at man vil undgå at institutionspræge børnene og meget gerne ser, at de i vid udstrækning kan deltage i kommunens liv og tilværelse. - Der er ikke tale om en lukket institution, men et hjem for de børn, der på grund af et eller andet handicap nødvendigvis må bo på en institution for at blive undervist eller blive behandlet for sådanne adfærdsanskeligheder, som kan gøre det umuligt at have hjemme, siger forstanderne.


Afslappet atmosfære

Behandlingsskolen er for den del af kostskolens klientel, der på grund af deres handicap ikke er i stand til med tilstrækkeligt udbytte at modtage undervisning på Skovagerskolen. Skolebygningen indeholder fire undervisningsrum, et hobbyværksted, et opholdsrum samt de nødvendige lokaler for det til skolen og skolehjemmene tilknyttede personale, læge, sygeplejerske, socialrådgiver og skolepsykolog. Der vil i denne lille skole være mulighed for at skabe et varmt og intimt miljø, hvor man vil være i stand til at tage større individuelle hensyn. Små undervisningslokaler vil netop være medvirkende til at skabe den afslappede atmosfære, som er så væsentlig for elevernes indlæringsmuligheder. I legegymnastiksalen, en særskilt bygning ved siden af skolen, vil eleverne kunne samles i noget større grupper til leg og rytmik, en meget betydningsfuld del af deres træning. Det er skolens mål i samarbejde med skolehjemmene at udikle​ elevernes egen personlighed og deres sociale adfærd, så de vil blive i stand til siden hen at kunne klare sig bedst muligt i tilværelsen. Der har ikke været nogen kostskole for åndssvage børn siden Gammel Bakkehus for et par år siden blev nedlagt. At der er behov for kostskolen, bevises derved, at alle pladser er optaget. Visitationen til hjemmene foretages af forsorgscenteret for København, afdelingen for børn, der har hovedkontor på børnehospitalet i Vangede. Heraf betjenes kostskolen med psykolog og psykiater bistand, ligesom økonomien sorterer herunder. - Vi vil meget gerne have besøg herude på søndag, siger forstanderne og skoleleder, der glæder sig til at få de første børn ind på skolen nu den 15. - Vi kan kun vise lokaliteterne frem, men vi synes, der er skabt gode forhold omkring børnenes dagligdag.​

Redaktør