Om Hulegården

​Hulegården er et botilbud efter servicelovens § 108 og § 107 og skal i samarbejde med beboeren skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for den enkelte.​

De fysiske rammer betyder, at Hulegården er et sted, man bor i en periode af sit liv, hvor man finder ud af, hvad der skal ske på længere sigt og hvordan tilværelsen skal forme sig. Hulegården består af 7 beboelseshuse, hvor der bor mellem 6 og 7 beboere i hvert hus. Vi har bopraktik på 8 uger med efterfølgende bopraktikudtalelse omkring behovet for fremtidigt botilbud. Vi har endvidere et parhus, et Medborgerhus, som er brugerstyret og endelig et rådgivningscenter. Vi har en idrætshal og en fodboldbane som kan bruges til forskellig slags sport, fester m.v.

​Konsulentvirksomhed

Som en del af Hulegårdens samlede pædagogiske virksomhed indgår en række konsulentfunktioner. Funktionerne udtrykker nogle af de faglige spidskompetencer som Hulegården råder over i kraft af sin engagerede og faglig kompetente medarbejderstab.

Konsulenterne kan være ansat på fuldtidsbasis eller samtidig have jobfunktioner på Hulegården. Enkelte konsulenter er bundet op på rådgivningsfunktioner igennem andre organisationer som VISO m.v​.


Redaktør