Til fagprofessionelle

​Hulegården er et botilbud til voksne mennesker med funktionsnedsættelse. Lovgrundlaget for Hulegården er Lov om social service §107 og §108. Beboerne er mellem 17 og 70 år. Nogle skal have støtte til de fleste dagligdags forhold, andre kan klare sig selv og venter på at flytte i bofællesskab. Hulegården består af 7 selvstændige huse med op til 6 boliger i hver, desuden er der 2 parboliger og 1 botræningsbolig. På Hulegården bor 40 voksne mennesker med funktionsnedsættelse.