Boliger

​Jonstrupvang er opdelt i 7 bo-grupper. Hver gruppe har sit eget personale, og der er til hver gruppe tilknyttet fysio- og ergoterapeuter.

Lejlighederne

Alle beboere har en lille lejlighed, hvortil der er indrettet et tekøkken med vask og
køleskab. Desuden er der et badeværelse med brusebad og toilet. Lejlighederne
har stort set samme størrelse

 • Stue: 19,25 m²
 • Toilet: 4,75 m²
 • Entré og tekøkken: 4,50 m²
 • = samlet areal: 28,50 m²
Fra alle lejligheder er der direkte adgang til de fælles udendørs arealer. Udenfor
lejlighedens havedør er der et lille bed, hvor det er muligt at anlægge en lille have.

Lejligheden er din egen private bolig. Du har mulighed for at kunne låse din dør,
så du ikke bliver forstyrret.

Personalet i din bogruppe har nøgle til din lejlighed. Men ingen har adgang
til din lejlighed – uden din viden.

Møbler, TV, radio og telefon

For at du selv kan sætte dit præg på din lejlighed, skal du medbringe eller
anskaffe egne møbler, gardiner etc. Når du overvejer, hvilke møbler du vil købe,
så husk at drøfte dine planer med personalet. Det er vigtigt, at du indretter
lejligheden, så det er muligt at gøre rent samt at der er plads til de hjælpemidler,
du evt. skal benytte. Husk at klædeskabe ikke kan gå helt til loftet, og at det ikke
er muligt at have alle typer af lamper, hvis du har rumdækkende lift.

I hver lejlighed er der stik til TV og radio. Du skal selv anskaffe dig TV og radio.
Brugerrådet har besluttet, at alle skal være tilmeldt kabel-TV. Alle er med i
ordningen, og alle skal betale for kabelforbindelsen. D.v.s. du skal selv betale din
TV licens og for tilslutningen til kabelforbindelse.

Du kan få egen telefon i din lejlighed. Du skal naturligvis selv betale for
oprettelsen af abonnement og for dine telefonsamtaler.

Du kan blive tilknyttet Jonstrupvangs kablede og trådløse netværk mod en
mindre betaling.

Bo-gruppe 1-5

På Jonstrupvang er der fem grupper, som alle er blandede bo-grupper, hvor der
bor 6-7 beboere i hver. De fleste beboere er kørestolsbrugere og er i alderen 20 og
60 år.

Alle fem bo-grupper er indrettet forskelligt – både hvad farvevalg og møbler angår.
Grupperne har også individuelle traditioner – alt efter beboernes ønsker og ideer.
Alle beboere har hver to kontaktpersoner, som støtter og vejleder, så hverdagen
kommer til at fungere så optimalt som muligt for den enkelte.

Beboerne støttes i

 • Valg af dag og fritidstilbud
 • At være ansvarlig, medbestemmende og selvbestemmende omkring eget liv.
 • At opretholde kontakten til pårørende og andre netværk 
 • At få et meningsfuldt liv med valgmuligheder, stimuli og oplevelser efter
 • eget ønske
 • At få lavet aftaler med ledsager til ture ud af huset
 • Brug af deres hjemmedag
 • At udtrykke deres ønsker og mål i deres personlige planer
I alle fem bo-grupper er der ansat pædagoger, sosu-assistenter og hjælpere, og til
hver gruppe er der tilknyttet både fysio- og ergoterapeut
På denne måde opnås en stor tværfaglighed, som både beboere og medarbejdere
nyder godt af.

Der gives i alle bo-grupper individuel støtte med respekt for den enkelte beboer.
Personalet er beboernes vejledere og sparringspartnere. Skal der ansættes en ny medarbejder i den enkelte gruppe, er der altid en beboer
med til ansættelsessamtalen.

Der er mulighed for at deltage i en gruppetur 1 x årligt af 4-5 dages varighed, 
arrangere ferietur efter eget valg og deltage i Jonstrupvangs 2 årlige ferieture.
Via ledsagerordning er det muligt at komme ud og opleve seværdigheder/musikarrangementer m.m.

Ungdomsgangen

Ungdomsgangen er en bo-gruppe for unge mennesker i alderen fra 18-25 år med
cerebral parese.

Der er 12 lejligheder i alt, opdelt i to bo-grupper. Hver beboer har egen lejlighed,
fordelt på værelse, toilet og bad samt lille tekøkken. Ydermere er der fra hver
lejlighed udgang til have/grønne områder, og der er fælles køkken og
opholdsstue.

Vi er et tværfagligt team bestående af social- og sundhedsassistenter, pædagoger,
en ergoterapeut og en fysioterapeut. Hver beboer er tilknyttet et tværfagligt team,
som består af en kontaktperson, en fysioterapeut og en ergoterapeut.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, og yder omsorg og støtte,
fysisk, psykisk og socialt i forhold dertil. Vi arbejder målrettet hen imod, at
beboerne får en indholdsrig og aktiv ungdom, og vi yde hjælp til at, de unge selv
kan tage ansvar for egen livsførelse og dermed blive klar til voksentilværelsen.

Ungdomsgangen arbejder udviklingsorienteret i et aktivt arbejdsmiljø.
Vi lægger vægt på engagement, initiativ, flexibilitet og respekt for den enkeltes
individualisme.

Vi lægger vægt på ligeværdig dialog mellem beboerne, pårørende og personale, for
her igennem at skabe trygge rammer i hverdagen.

Via vores beboermøder og brugerråd er der mulighed for medindflydelse på
beslutninger vedr. ungdomsgruppen og hele Jonstrupvang.

Når man har fri, kan man
 • Løbetræne på Petracykel
 • Læse
 • Sidde ved computeren
 • Se tv, ex X-factor sammen
 • Vaske tøj
 • Hygge og slappe af
 • Spille yatzy, UNO el.lign.
 • Tage på festival
 • Spille Wii
 • Spille teater
 • Se billeder eller film fra ferier el. lign
 • Få besøg af venner og familie
Redaktør