Brugerrådet

​Brugerrådet beskæftiger sig først og fremmest med forhold, der forstærker livskvaliteten og brugerindflydelsen for den enkelte, der benytter botilbuddet eller dagtilbuddet. 

Brugerrådet beskæftiger sig i det væsentligste med politikker og strategier for
brugerindflydelse på Jonstrupvang-Bebyggelsen, samt koordinering af disse i et
tæt samarbejde med ledelsen.

Brugerrådet har samarbejde med udvalgene, ledelsen, og bestyrelsen.
Brugerrådet og forstanderen afholder fælles informationsmøde for beboere og
brugere 1 gang om måneden.

Brugerrådets opgaver

  • At koordinere forslag og ideer fra beboere og brugere, samt arbejde med fælles problemstillinger
  • At nedsætte udvalg der er relevante for at brugerindflydelsen kommer så tæt på brugerens hverdagsliv som muligt
  • At de enkelte udvalg fungerer efter hensigten

Udvalg under brugerrådet

  • Bixen er en brugerstyret kiosk. Den daglige drift varetages af beboere/brugere. Brugerrådet er ansvarlig for regnskab og den daglige drift.
  • Ansættelsesudvalget skal medvirke ved ansættelser af nyt personale i de afdelinger, der ikke er bogrupper. I bogrupperne er det gruppens beboere, der medvirker ved ansættelser.

Vedtægter for Brugerråd og yderligere informationer om brugerrådet kan
rekvireres hos brugerrådsformanden eller koordinatoren for brugerrådet.Redaktør