Forvent det utænkelige

​Vi har fokus på det der virker - og forventer det utænkelige. 

Vi lægger vægt på, at enhver bliver mødt som værende et ganske unikt individ, med egne ressourcer, behov og ønsker for eget liv. Omdrejningspunkterne for dette kan fremhæves ved begreberne; læring og mestring.

Tilsammen danner disse to begreber grundlag for, at vi i det daglige tværfagligt samarbejder med neuropædagogikken i fokus.
Vi vægter handling, initiativ og udvikling – og tør at gå nye veje i arbejdet med at realisere vores vision ”frihed”.

Personalet vil støtte og bidrage til, at den enkelte beboer kan få en meningsfyldt tilvær­else på Jonstrupvang. Alle vil få tilbud om den hjælp, der er behov for, men heller ikke mere, idet vi forventer:

  • at man selv ud­fø­rer alt det, man er i stand til – bru­ger sine ev­ner og mu­lig­he­der.
  • at man selv er ak­tiv i ud­form­nin­gen af sit liv, og selv er med til at give hver­dagen ind­hold.
  • at man vil være med til at passe på vores hu­s og inventar.
  • at man hjæl­per med til at gøre dag­lig­da­gen let­tere for de medbe­bo­ere, der har brug for mere hjælp end en selv.Redaktør