Visitation

​Jonstrupvang er et bo- og aktivitetstilbud til voksne med cerebral parese.Vi arbejder efter §108 om længerevarende botilbud og § 104. 

Hvis du vil bo på Jonstrupvang, skal du være voksen med cerebral parese eller lignende handicap. 

Du skal kunne forholde dig til dit eget liv og kunne give udtryk for ønsker og behov.
Du kan ikke bo på Jonstrupvang, hvis du har en fremadskridende sygdom, er psykisk syg eller har et misbrug.
 
Hvis du overvejer at bo på Jonstrupvang eller ønsker at benytte vores aktivitetstilbud, er du altid velkommen til at kontakte forstanderen og aftale tid for et besøg.

Du kan kontakte forstander Kim Frederisksen på telefon 44 65 16 11 eller på mail: kim.norup.frederiksen@regionh.dk  

Ansøgning 

Hvis du har besluttet, at du gerne vil bo på Jonstrupvang eller gerne vil benytte vores aktivitetstilbud, skal du via din kommunale sagsbehandler sende en ansøgning til os.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Betalingstilsagn fra kommunen
  • Handleplan
  • Lægepapirer
  • Skolepapirer
  • Andre papirer du måtte synes relevante

Visitationsdag 

Hvis det vurderes, at du tilhører vores målgruppe, bliver du indkaldt til en visitationsdag, hvor du får en rundvisning.

Dagen afsluttes med et møde med visitationsudvalget, der tager endelig stilling til din ansøgning. Visitationsudvalget består af en repræsentant fra Region Hovedstaden, en repræsentant fra Jonstrupvangs bestyrelse og Jonstrupvangs forstander.

Du får inden for en uge efter visitationsdagen brev om, hvorvidt visitationsudvalget kan imødekomme din ansøgning.


Redaktør