Beboerens mål og udvikling

Handleplansmøde

Ifølge Lov om Social Service §141 har beboere på Kamager krav på at få udarbejdet en årlig handleplan, hvortil der afholdes et årligt handleplansmøde.

Selve handleplanen udarbejdes af sagsbehandleren fra den enkelte beboers handleansvarlige kommune. Kamager hjælper beboeren med at invitere sagsbehandler, pårørende og andre relevante samarbejdspartnere, som beboeren ønsker deltager på handleplansmødet. Kamager hjælper også med at forberede billeder og andet materiale, som beboeren kan bruge under selve mødet.

Individuel pædagogisk plan

I forbindelse med det årlige handleplansmøde tilbyder Kamager hver beboer at få udarbejdet en individuel pædagogisk plan med både personlige og pædagogiske mål.

I arbejdet med de pædagogiske planer har vi stort fokus på kommunikation, da det er centralt for os, at beboeren har mulighed for at være inddraget mest muligt i processen omkring udarbejdelse af målene.

Den pædagogiske plan udsendes inden mødet og danner baggrund for handleplansmødet. På selve mødet præsenteres målene og/eller andre emner, som beboeren ønsker, der skal snakkes om på mødet.


Redaktør