Pårørenderådet

​Vi har ikke en pårørendebestyrelse på Kamager, men de pårørende har valgt at have et kontaktråd. Kontaktrådet mødes efter behov 2-3 gange årligt. Her drøftes aktuelle problemstillinger, og de øvrige pårørende kan altid henvende sig med spørgsmål eller emner til dagsorden - eller deltage.

Kontaktrådet planlægger en årlig pårørende aften, hvor alle pårørende har mulighed for sammen at drøfte: 

  • Hvad rører sig i og udenfor Kamager
  • Ideer til arrangementer eks. relevante foredrag
  • Information og spørgsmål til og fra Kamager
  • Tema, fx arv og testamenter

Kamagers ledelse deltager altid til Kontaktrådets møder.

Redaktør