Pårørenderådet

​Pårørenderådet er et forum for alle pårørende til beboere på Kamager. Rådet holder et årligt arrangement samt to årlige møder, hvor pårørende har mulighed for sammen at drøfte: 

  • Hvad rører sig i og udenfor Kamager
  • Ideer til arrangementer eks. relevante foredrag
  • Information og spørgsmål til og fra Kamagers ledelse

Kamagers ledelse deltager altid til Pårørenderådets møder. Hvis det er muligt, deltager et personale.

Redaktør