Pædagogik

Kvalitet og omtanke gennem tværfaglighed

Beboere på Kamager skal opleve, at der tages hånd om deres individuelle udfordringer, udvikling og velbefindende - hele vejen rundt om den enkeltes liv. Vi ser tværfaglighed som en vigtigt metode for at opnå dette, hvor løbende tværfaglige dialoger og refleksioner er rettet mod på bedste vis at kvalificere Kamagers støtte til den enkelte beboer. Hvert pædagogisk team på Kamager består således af pædagoger, minimum en sosuassistent og i nogle bogrupper også ergoterapeuter. Vi samarbejder også tæt med sekundære instanser som f.eks. sagsbehandlere, neurologer, psykiatere, psykologer til supervision, tandlæger, fodterapeuter, massører, fysioterapeuter osv. Vi bestræber os også på, at have et godt samarbejde med handicapbusselskaberne, dagtilbud og andre samarbejdspartnere der ligeledes er vigtige for, at beboerne får den bedst mulige hverdag.

Menneskesyn og pædagogik,
der understøtter en hverdag i balance

Kamagers menneskesyn og pædagogik tager afsæt i neuropsykolog Ross Greens sætning: "Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det". 

For at kunne give beboeren en god hverdag skal vi sikre, at beboeren beholder selvkontrollen. Det mener vi, vi gør bedst ved nøje at tilpasse de krav, som vi dagligt stiller til beboeren. Fagligt arbejder vi således med en konfliktminimerende tilgang, såkaldt low arrousel, hvor vi har fokus på at stressminimere de indtryk og krav, som der dagligt er i beboerens hverdag: Vi doserer oplevelser, krav (personlig hygiejne, samtaler/informationer, opgaver osv.) socialt samvær, fysiske aktiviteter med mere. Det sker blandt andet ved, at mange aktiviteter foregår i egen bolig. Målet er, at den enkelte beboer bevarer et overskud til at klare de bump, der er på deres vej.

Kommunikation til selvbestemmelse

Centralt i Kamagers pædagogik og menneskesyn er den enkelte beboers mulighed for at have indflydelse på eget liv og dermed opnå selvbestemmelse. En vigtig faktor for realisering af dette er, at ens omgivelser forstår ens kommunikation og kan udtrykke tydelig kommunikation tilbage igen. Vi arbejder derfor hele tiden for at vedligeholde og udvikle beboeres og medarbejderes individuelle færdigheder i metoden Tegn-Til-Tale, ligesom vi benytter foto, billeder, konkreter, iPads og meget mere for at tilpasse kommunikationen bedst muligt til den enkelte beboer. Vi bestræber os også i hver situation på at stille spørgsmål, der er overskuelige at svare på.


Redaktør