At bo på Kamager

Kamager er et botilbud drevet af Region Hovedstaden og oprettet efter servicelovens §108 og §105/85. Det er hjem for 40 unikke beboere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Beboere, der har behov for et individuelt og specialiseret tilbud. Kerneopgaven på Kamager er at skabe det bedste liv for beboerne - på og udenfor Kamager. Vi arbejder for, at beboerne oplever livskvalitet, har mulighed for at udvikle sig og bliver inddraget i forhold, der vedrører dem. Vi arbejder kontinuerligt med de faglige metoder, de fysiske rammer og måden, vi organiserer os på. Vi har et godt og dialogbaseret samarbejde med både myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.