Visitation

Hvis du ønsker en plads på Kamager, skal du henvende dig til din sagsbehandler i kommunen. Din sagsbehandler kontakter Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden, som forestår visitation og formidler kontakt til Kamager. Hvis du ønsker en rundvisning eller en snak om mulighederne, kan du henvende dig direkte til Kamager. 

Kamagers gældende takster: 

Klik her for at komme til Tilbudsportalens hjemmeside, hvor du finder information om takster, rammer, det faglige arbejde, normering, mm. (linket åbner i en ny fane).
Redaktør