Bolig

Dit hjem med den støtte, du har behov for

Ved indflytning på Kamager får du din egen bolig på knap 40 m2 med eget toilet og bad, terrasse og kælderrum. Med din bolig får du egen postkasse og nøgle, ringeklokke, navn og billede på døren. Vi lægger sammen en plan  for, hvordan boligen skal indrettes, så indretningen bliver som ønsket og samtidig opfylder de krav, der stilles i Arbejdsmiljølovgivningen. Hvis der er brug for loftlift, etableres det, og der stilles plejeseng og andre hjælpemidler til rådighed. Vi har desuden husassistenter ansat, som står for rengøringen.

Vi værner om dit privatliv

Den enkelte beboer skal opleve, at vi respekterer deres private rum. Besøg udefra og medarbejderes adgang til boligen bliver aftalt med beboeren. Sammen med den enkelte beboer sørger vi desuden for at udfylde en beboerkontrakt, hvori det aftales, hvad medarbejdere må og ikke må i beboerens bolig – om de f.eks. skal banke på eller bruge ringeklokke, når de skal ind og give hjælp og støtte.

Mange spiser i boligen, inviterer hinanden på DVD-aften eller kaffe hos sig selv. Det er helt op til den enkelte, hvordan denne ønsker at indgå i sociale sammenhænge i og uden for egen bolig. 
Redaktør