Bolig

Dit hjem med den støtte, du har behov for

Ved indflytning på Kamager får du din egen bolig på 30 m2 med terrasse og kælderrum. Med din bolig får du egen postkasse og nøgle, ringeklokke, navn og billede på døren. Vi lægger sammen en plan  for, hvordan boligen skal indrettes, så indretningen bliver som ønsket og samtidig opfylder de krav, der er til medarbejdernes arbejdsstillinger. Hvis der er brug for loftlift, etableres det, og der stilles plejeseng og andre hjælpemidler til rådighed. Vi har desuden husassistenter ansat, som står for rengøringen.

Vi værner om dit privatliv

Den enkelte beboer skal opleve, at vi respekterer det private rum, og at det er denne selv, der bestemmer, hvem der kommer ind, hvordan og hvornår, eller om man ønsker at være alene. Nogle kan godt lide at fordybe sig med deres egne interesser hos dem selv. Andre kan lide at være sammen med andre beboere eller familie i Kamagers fællesrum. Indimellem er der nogle , der inviterer hinanden på DVD-aften eller kaffe hos sig selv. Det er helt op til den enkelte, hvordan denne ønsker at indgå i sociale sammenhænge i og uden for egen bolig. 

Sammen med den enkelte beboere sørger vi desuden for at udfylde en beboerkontrakt, hvori det aftales, hvad personalet må og ikke må i beboerens bolig – om de f.eks. skal banke på eller bruge ringeklokke, og i hvilke situationer personalet må gå ind i boligen, når der ikke er nogen hjemme.Redaktør