Individuel pædagogisk plan

Du får tilbudt at få udarbejdet en individuel pædagogisk plan i samarbejde med dine nærmeste kontaktpersoner på Kamager. I den individuelle plan indgår blandt andet dine ønsker og pædagogiske mål, som vi sammen bliver enige om at have fokus på det kommende år. Vi opfatter de lovmæssige tiltag, der er omkring arbejdet med disse pædagogiske planer - handleplaner -, som en afspejling af tidens menneskesyn, hvor du som borger betragtes som et ligeværdigt individ med rettigheder og muligheder.​ I arbejdet omkring disse planer har vi derfor et meget stort fokus på hvordan vi kan støtte den enkelte beboeres kommunikation, da det centrale for os er, at du som beboer har mulighed for at være inddraget mest muligt i processen omkring dine egne mål og udvikling.
Handleplansmøde

​Som beboer på Kamager har du ifølge Serviceloven, krav på at få hjælp til at afholde handleplansmøde én gang om året. Formålet er at evaluere din pædagogiske plan og lægge en handleplan for det kommende år. I mødet deltager typisk din familie, dine kontaktpersoner på botilbud og dagtilbud, din sagsbehandler fra kommunen og den socialfaglig leder på Kamager for at sikre, at du som borger bliver hørt i de miljøer, du kommer i til daglig.

På Kamager hjælper vi dig med indkaldelsen, planlægningen og selve afholdelsen af dette møde. Vi hjælper dig også med at forberede billeder og andet materiale, som du kan bruge under selve mødet, så du får nemmere ved at fortælle, hvad der er vigtigt for dig.

Redaktør