Kontaktgruppe for pårørende

​​​​Kontaktgruppen er et forum for de pårørende, og beskæftiger sig med de nære ting. Gruppen stiller sig til rådighed for de øvrige pårørende og vil formidle kontakt og dialog mellem Kamagers personale og ledelse og de pårørende.​ Kontaktgruppen består af 3 pårørenderepræsentanter, som udpeges for et år ad gangen, samt repræsentanter fra ledelsen. Gruppen afholder 2 (max. 3) møder om året.

Redaktør