Selvbestemmelse & indflydelse

Selvbestemelse

At bestemme i sin hverdag

På Kamager prøver vi så godt vi kan at støtte dig i at bestemme så meget som muligt i din dagligdag og i dit liv generelt. Det gør vi ved at lytte til dig og hjælpe dig med at få dine ønsker og krav opfyldt.

Når du f.eks. skal bestemme hvad du vil have at spise, kan vi vise dig billeder af retterne, hvis det gør det lettere for dig at huske hvad du gerne vil have. 

Din egen bolig
Du bestemmer, hvad du foretrækker at gøre i din bolig. Vi støtter dig i at  finde måder du kan indrette og bruge din bolig på. Du kan for eksempel invitere andre beboere på brunch eller se en god film, eller bare være alene.

Du får støtte til at få lavet en beboerkontrakt. Her skriver vi helt præcist ned, hvad personalet må og ikke må i din bolig – om de f.eks. skal banke på eller bruge ringeklokken, og i hvilke situationer de må gå ind hos dig, hvis du ikke er hjemme.
Beboermøder
I bogrupperne er der beboermøde en til to gange om måneden, hvor du kan sætte et punkt på dagsordenen, hvis der er noget du gerne vil fortælle. Her aftaler I ture eller taler om ting, som I kunne tænke jer til fællesarealerne. Det er også her du kan sige til, hvis du er irriteret over at en anden beboer opfører sig på en bestemt måde.

Indflydelse gennem beboerfællesmøder

​​Beboerfællesmøderne fungerer som beboernes brugerråd. Ordet brugerråd er dog et svært ord at udtale, så medlemmerne valgte at det skulle hedde beboerfællesmøde. Beboerudvalget består af en personalerepræsentant, en ledelsesrepræsentant samt tre beboerrepræsentanter fra huset.

Beboerfællesmødet har en fast dagsorden, hvor de bl.a. udveksler nyheder og oplevelser fra hele huset. Derudover planlægger de​ fællesarrangementer som fester og grillaftener, og kommer med forslag til nye indkøb til SITA-klubben og fællesarealerne.

Hjælp til kommunikation

For at man kan få størst mulig indflydelse på sit eget liv, skal man kunne gøre det klart for andre hvad man vil og ikke vil. Vi arbejder derfor målrettet med at afdække, hvordan beboerne kommunikerer bedst og udvikler de måder, der er mest effektive. Vi styrker dem i at udtrykke deres behov og ønsker, og inddrager dem i beslutninger på så mange områder som muligt.


Redaktør