Vejledningstilbud

​IT vejledning

Hvert pædagogisk team på Kamager har en IKT vejleder, der faciliterer beboeres mulighed for at anvende IT i deres hverdag, der kan bidrage til øget selvstændighed og tryghed for beboerne. Derudover har vi mulighed for at trække på eksterne IT-ambassadører.

Seksualvejledning

Vejledning i kommunikation - eks. Tegn-Til-Tale
Redaktør