Hej - og velkommen til Kamager

​Kamager er et botilbud for mennesker, der har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Her lever 40 mennesker i alderen 21-71​ år, som har det til fælles at de har brug for hjælp til mange almindelige gøremål i dagligdagen.​

​​​​​​Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Kamager, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig  til os. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra tilbuddet, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger. 


 ‭(Skjult)‬ ...men derudover er de alle forskellige.

Dette er udgangspunktet for vores arbejde: Alle mennesker er værdifulde og har krav på at blive mødt og forstået.

Kerneydelser

De helt grundlæggende ydelser, som vi tilbyder - vores kerneydelser - er

  • Individuel vejledning og støtte
  • Personlig hjælp, pleje, omsorg og praktisk bistand
  • Beboeraktiviteter i og omkring egen bolig
  • Udvikling og vedligeholdelse af sociale, praktiske og intellektuelle færdigheder

Derudover fokuserer vi især på

  • Kommunikation og medbestemmelse: Jo bedre man kan forklare sig, jo mere kan man selv bestemme i sin dagligdag
  • Relationer: Vi støtter beboerne i både at kunne deltage i fællesskabet og at trække sig fra det
  • Livet i egen bolig, som er udgangspunktet for vores arbejde
  • Aktiviteter, der støtter op om de øvrige punkter

Sammen med beboeren, pårørende og kontaktpersoner lægger vi en plan for, hvilke områder vi skal arbejde særligt med.

 ‭(Skjult)‬ Læs mere herunder omkring, hvordan det er at bo på Kamager.

​​Læs mere om vores aktiviteter med beboerne:​


​Hør beboeres og pårørendes historier