Hej - og velkommen til Kamager

​Kamager er et botilbud for mennesker, der har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Her lever 40 mennesker i alderen 21-71​ år, som har det til fælles at de har brug for hjælp til mange almindelige gøremål i dagligdagen.​

 ‭(Skjult)‬ ...men derudover er de alle forskellige.

Dette er udgangspunktet for vores arbejde: Alle mennesker er værdifulde og har krav på at blive mødt og forstået.

Kerneydelser

De helt grundlæggende ydelser, som vi tilbyder - vores kerneydelser - er

  • Individuel vejledning og støtte
  • Personlig hjælp, pleje, omsorg og praktisk bistand
  • Beboeraktiviteter i og omkring egen bolig
  • Udvikling og vedligeholdelse af sociale, praktiske og intellektuelle færdigheder

Derudover fokuserer vi især på

  • Kommunikation og medbestemmelse: Jo bedre man kan forklare sig, jo mere kan man selv bestemme i sin dagligdag
  • Relationer: Vi støtter beboerne i både at kunne deltage i fællesskabet og at trække sig fra det
  • Livet i egen bolig, som er udgangspunktet for vores arbejde
  • Aktiviteter, der støtter op om de øvrige punkter

Sammen med beboeren, pårørende og kontaktpersoner lægger vi en plan for, hvilke områder vi skal arbejde særligt med.

 ‭(Skjult)‬ Læs mere herunder omkring, hvordan det er at bo på Kamager.

​​Læs mere om vores aktiviteter med beboerne:​


​Hør beboeres og pårørendes historier