Kamager for alle

​Kamager har store fællesarealer som bl.a. opholsstuer, sanserum, køkkener og vaskeri. Fælles for alle er at skabe trygge rammer for samtlige beboere på Kamager.

Redaktør