Arbejdskultur & Organisering

Vi tror på, at de bedste beslutninger er dem, vi træffer tæt på beboeren id fra det nære kendskab til denne. Derfor er alle medarbejder selvledende og indgår i et ud af i alt seks medstyrende teams. Som en del af selvledelsen planlægger, driver og udvikler vi hverdagen gennem en række medarbejderudvalg, -grupper og ressourcepersoner.

Kvalitet og faglighed

Vi vil gå forrest i kvalitet og faglighed for at opfylde kerneopgaven "at skabe det gode liv for beboeren i og uden for Kamager". Når noget ikke virker, så gør vi derfor noget andet! Denne sætning er central for os på Kamager. Vi praktiserer kreativitet og kvalitet, da alt vi gør skal give mening. Når en procedure, en regel, en vane, pædagogik eller andet ikke virker - ja så gør vi derfor noget andet. Det gælder den enkelte medarbejder, teamet, ledelsen og hele huset som helhed. Det gælder både pædagogisk og organisatorisk.

Tillid, åbenhed og ansvar

Kamager er en arbejdsplads for over 120 medarbejdere med mange forskellige kompetencer. Vi er pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, omsorgsmedhjælpere og husassistenter. Vi prioriterer at benytte ressourcer til aktivitetsmedarbejdere, der organiserer forskellige tilbud til beboerne. Vi har produktionskøkken med faguddannede medarbejdere og pedeller, der klarer stort og småt. Vi har faste nattevagter, der giver stor tryghed for beboerne. Og så har vi en meget central administration, som servicerer beboere og medarbejdere.

Vi er professionelle, har fokus på kerneopgaven, her er højt til loftet og plads til mange gode grin. Sammen skaber vi en arbejdsplads med høj trivsel, plads til den enkelte og et godt samarbejdsmiljø.

Selvledelse og samarbejde

På Kamager har vi en meget flad struktur. Kamagers ledelse består af en forstander og stedfortræder. Alle øvrige medarbejdere er organiseret i teams uden mellemledere eller teamkoordinatorer. Vi kender hinandens kompetencer og funktioner, og man er aldrig alene på Kamager. Vi hjælper hinanden, giver sparring og deler vores viden.

Den flade struktur betyder, at beslutninger bliver truffet og løsninger fundet der, hvor udfordringerne opstår - og af dem, der har størst viden om dem. Medarbejderne er selvledende, og en kollega kan repræsentere sit team og tage stilling på teamets vegne i situationer, hvor det er nødvendigt. Regler, retningslinjer, rutiner og struktur er en forudsætning for at få en stor organisation til at fungere, men vi ønsker at have så få som muligt. Refleksion med dygtige kolleger og faglig vurdering giver retning sammen med vores værdier og kerneopgave.

Dén organisationsform kræver modige og handlekraftige medarbejdere, som tør tage ansvaret, og som har tillid til, at den gode intention styrer beslutningen – også hvis en kollega vælger at handle anderledes end aftalt. Det kalder vi at være hverdagsdirektør. Vi ved, at opgaver kan løses på flere måder, og man kan altid spørge til mellemregningerne. Vi kigger ikke efter fejl, men lærer af vores erfaringer.

Selvledelse er på ingen måde det samme som ingen ledelse. Det er bare en anden måde at lede på, som foregår i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem leder og medarbejder. Ledelsens vigtigste rolle er at sætte rammer og retning og gøre det tydeligt, hvor beslutninger bliver truffet og hvordan. Ledelsen uddelegerer, inddrager og involverer medarbejdere i beslutninger og processer. Medarbejderne informerer og inddrager ledelsen, så den kan medvirke til at handle, når det er nødvendigt.Redaktør