Arbejdskultur & Organisering

Vi tror på, at de bedste beslutninger er dem, vi træffer tæt på beboeren id fra det nære kendskab til denne. Derfor er hver medarbejder selvledet og en del af én ud af i alt seks selvledede teams. Som en del af selvledelse planlægger, driver og udvikler vi hverdagen gennem en række medarbejderudvalg, -grupper og ressourcepersoner.

Kvalitet og faglighed

Vi vil gå forrest i kvalitet og faglighed for at opfylde kerneopgaven "at skabe det gode liv for beboeren i og uden for Kamager". Når noget ikke virker, så gør vi derfor noget andet! Denne sætning er central for os på Kamager. Vi praktiserer kreativitet og kvalitet ud fra, at alt vi gør, skal give mening. Når en procedure, en regel, en vane, pædagogik eller andet ikke virker - ja så gør vi derfor noget andet. Det gælder både den enkelte medarbejdere, det enkelte team, ledelsen og hele huset som helhed. Det gælder både pædagogisk og organisatorisk.

Tillid, åbenhed og ansvar

På Kamager forventer vi, at alle medarbejdere har en høj faglig kvalitet og en stor indlevelsesevne i den individuelle beboer. Deri forventer vi, at man er parat til at give og modtage feedback, samt at man udviser tillid, åbenhed og ansvar. Som en selvledet arbejdsplads har vi ingen teamledere eller koordinatorer, men forventer og har tillid til, at hver medarbejder er opmærksom og hjælpsom overfor sine kolleger, tager ansvar for egne beslutninger, og forstår at agere inden for Kamagers og teamets kultur, værdier og retningslinjer. 

Her er det ikke vigtigt, om man er nyuddannet, har mange års erfaring eller kommer med en anden faglig baggrund. Vi mener nemlig, at diversitet giver kreative løsninger og vi insisterer på en reflekterende dialog i en pædagogisk hverdag, hvor hver beboer er unik og derfor har krav på en pædagogik, der er tilpasset netop den enkelte beboer.  


Redaktør