Samarbejde med pårørende og myndigheder

På Kamager samarbejder vi med alle relevante samarbejdspartnere for at leve op til de krav, omverdenen stiller til et botilbud, og for at skabe rammerne for det bedste liv for beboerne. Vi ser og værdsætter samarbejde som redskaber til udvikling og kvalitet.

I Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden samarbejder vi med en række specialkonsulenter om at skabe den bedste kvalitet i tilbuddet. K

Kamager er underlagt en række tilsyn, og vi har den tilgang, at der ikke foregår noget på Kamager, der ikke tåler eftersyn.

Beboernes pårørende er vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi kan og skal ikke erstatte den kærlighed og omsorg, de pårørende møder beboerne med. De pårørende skal kunne føle sig trygge og tillidsfulde i samarbejdet med os, og de er altid velkomne.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde med sagsbehandlere i kommunerne er en del af fundamentet for beboernes udviklingsmuligheder. Dette samarbejde understøttes bl.a. med konkrete udviklingsmål og dokumentation af metoder til at nå dem.

Kamager er uddannelsessted for en lang række studerende. Vi stiller store krav til både os selv, til uddannelsesstederne og de studerende om høj kvalitet i uddannelsesforløbene. Vi bidrager med viden i mange relevante sammenhænge og medvirker til at udvikle såvel den socialpædagogiske faglighed som sundhedsfagligheden.

Vi er vedholdende i samarbejdet med praktiserende læger, relevante hospitalsafdelinger og de behandlere, som beboerne benytter. Vi bidrager med alle nødvendige informationer, og beboernes helbredsmæssige forhold bliver overdraget, så de får den nødvendige behandling.

Det daglige samarbejde med beboernes dagtilbud prioriterer vi højt, da vi ønsker, at beboerne også har et godt liv uden for Kamager. Vi vil gerne medvirke til, at beboerne bliver mødt og forstået, og vi tager ansvar for at formidle konkret, nødvendig viden, da beboerne ikke selv er i stand til det.

Redaktør