Pædagogik

Vi har mennesker i fokus

På Kamager ser vi det hele og komplekse menneske, før vi ser diagnosen. Det praktiserer vi på den måde, at vi tilpasser vores pædogik til hver enkelt inden for grundlæggende tilgange, vi nøje har udvalgt for at skabe et trygt, støttende og udviklende hjem med mulighed for indviduelle behov og ønsker: 

  • Vi arbejder konfliktminimerende og ud fra tanken om, at det er vores opgave at finde løsniner til at skabe det gode liv for beboeren. Hvis noget ikke virker, er det aldrig for sent at give op og finde en ny og bedre tilgang eller metode. 
  • Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme og low arousal-forståelse. 
  • Vi arbejder meget med visualisering for at skabe struktur i hverdagen for de beboere, som har brug for det.
På mange måder er Kamager derfor et højtspecialeseret tilbud, hvor mikropædagogik til den enkelte er en naturlig del af hverdagen.

Kommunikation: Tegn til tale

For at man kan få størst mulig indflydelse på sit eget liv, skal man kunne gøre det klart for andre hvad man vil og ikke vil.

Vi arbejder målrettet med at afdække, hvordan beboerne kommunikerer bedst og udvikler de måder, der er mest effektive. Vi styrker dem i at udtrykke deres behov og ønsker, og inddrager dem i beslutninger på så mange områder som muligt.

Sådan arbejder vi bl. a. med kommunikation og medbestemmelse:
• Madønsker og menusedler
• Beboerrådsmøder, både på hvert team og samlet for hele Kamager
• Velfærdsteknologi og IKT med bl.a. tilpassede betjeningssystemer, touchscreen m. m.

Mediepædagogik

Uanset handicap eller funktionsnedsættelse skal beboerne på Kamager have samme muligheder for at bruge IT som andre borgere.

Vi arbejder, så langt det giver mening i forhold til den enkelte beboer, med at få IT ud i hver enkelt bolig. Vi fokuserer på at bruge hverdagsteknologi som Ipads, og på hvordan den teknologi kan bruges til at understøtte kommunikation.

På alle fællesarealer har vi store elektroniske tavler med touch-skærm, som samler oplysninger om hvad der sker på Kamager: Hvilke pædagoger, der er på arbejde hvornår, dagens menu, fotos fra nyligt afholdte arrangementer med mere.

Tavlerne gør beboerne mindre afhængige af personalet for information om, hvad der sker på Kamager, og understøtter at den enkelte beboer er centrum i sit eget liv.

Tavlerne har fotos, som​ er med til at gøre for eksempel fremtidige arrangementer mere konkrete. En beboer kan fx få mere lyst til at deltage i en banko-aften, hvis han eller hun kan se billeder af de andre deltagere, der har meldt sig. Tavlerne giver således en ekstra dimension til kommende arrangementer.


Redaktør