​​​​

Den Sociale Virksomhed

Sammen med 18 andre tilbud inden for det regionale socialområde udgør vi Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden. 

Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden 

Den Sociale Virksomhed er en del af Region Hovedstaden og står for drift og udvikling af 19 tilbud inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Tilbuddene omfatter bo- og dagtilbud, specialundervisning, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, rehabilitering, herberger, krisecentre og sikrede afdelinger for unge. ​​​​​

Du kan læse mere om Den Sociale Virksomhed på hjemmesiden densocialevirksomhed.dk (linket åbner i en ny fane). ​

Rammer og Retning 2019-2024

Du kan også se vores målsætninger i folderen Rammer og Retning 2019-2024. 'Rammer og Retning' er Den Sociale Virksomheds grundlag for, hvor tilbuddene skal være ved udgangen af 2024. Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden har vedtaget seks målsætninger med tilhørende mål.

 Hent folderen Rammer og Retning 2019-2024 på densocialevirksomhed.dk (linket åbner i en ny fane). 


Redaktør