Praktik hos os?

Vi er glade for at modtage studerende i praktik og modtager løbende pædagogstuderende, PAU elever samt social- og sundhedsassistent elever. Når du er i praktik på Kamager sørger vi for, du udfordres i forhold til der, hvor du er i din uddannelse. Vi skaber rammer for din praktik, så du har mulighed for at udvikle dig fagligt som personligt. Vi sørger for at skabe mulighederne, men det er den studerendes eget ansvar at gribe mulighederne.

Pædagogik

På Kamager er vores mål at møde hver enkelt beboer og tilpasse pædagogikken herefter.  Vi arbejder med en lang række metoder i den pædagogiske tilgang til beboerne. Vi betragter alle de metoder, vi anvender som redskaber eller værktøjer, som kan hjælpe os – sammen med eller for beboerne. 

På Kamager forventer vi, du deltager aktivt i udførslen af kerneydelserne og de øvrige daglige aktiviteter samt at du er tro mod de fastlagte rammer og pædagogiske strategier, der ligger aftalt for hver af beboerne.

Kommunikation

Vi støtter dig i at have fokus på at kommunikere med beboerne og at se mennesket før handicappet. Vi prøver så vidt muligt at give dig tid og rum til at lære beboerne at kende ved, at du hjælper dem med daglig pleje, støtte og aktiviteter. Udover at deltage aktivt i eksisterende aktiviteter, har du som studerende mulighed for selvstændigt at planlægge samt igangsætte egne aktiviteter sammen med beboerne. På Kamager får du mulighed for at følge beboernes forskellige livsarenaer.

Vejledning

Vi prioriterer vejledning samt faglig og personlig sparring i dit praktikforløb. Vi sætter pris på at du er engageret og gør dig tanker om etik og handlinger. Udover dine kompetencemål forventer vi du italesætter dine oplevelser og refleksioner, når vi holder vejledning. På Kamager forventer vi, du undrer dig højt.

Studerende fortæller

Vi har fået nogle af vores tidligere studerende til at fortælle om deres historie og oplevelser her på Kamager:

Chris Bartels

Jeppe Lauridsen

Rasmus LarsenRedaktør