Praktik hos os?

Vi er meget glade for vores praktikanter, og når du er i praktik på Kamager sørger vi for, at du føler dig tryg, samtidig med at du udfordres der hvor du er i din uddannelse og din personlige udvikling. Vi sigter efter at udvikle din faglighed og give dig et sikkert ståsted som del af en personalegruppe og som studerende.

Kommunikation

Vi støtter dig i at have fokus på at kommunikere med beboerne og at se mennesket før handicappet. Vi prøver så vidt muligt at give dig tid og rum til at lære beboerne at kende ved at du bygger en relation op gennem plejen, støtten og aktiviteter. Du får mulighed for at følge en beboers forskellige livsarenaer.

Vejledning

Vi prioriterer vejledning samt faglig og personlig sparring i dit praktikforløb. Vi sætter pris på at du er engageret og gør dig tanker om etik og handlinger.

Studiegruppe

På Kamager er der to eller flere studerende ad gangen i forskellige bogrupper. I mødes jævnligt til små møder, hvor I selv sætter dagsordenen.​

Studerende fortæller

Vi har fået nogle af vores studerende til at fortælle om deres historie og oplevelser her på Kamager:

Chris Bartels

Jeppe Lauridsen

Rasmus Larsen


Redaktør