Arbejdskultur & Organisering

Organisering

Vi mener, at beslutninger træffes bedst tæt på beboeren. Derfor er hver medarbejder selvledet og en del af én ud af i alt seks selvledede teams. 

Som en del af det selvledede miljø planlægger, driver og udvikler vi hverdagen gennem en række medarbejderudvalg, -grupper og ressorucepersoner for både bebeore og ansatte. 

Værdier

Vi har mennesker i fokus

På Kamager ser vi  det hele og komplekse menneske, før vi ser diagnosen. Det praktiserer vi på den måde, at vi tilpasser vores pædogik til hver enkelt inden for grundlæggende tilgange, vi nøje har udvalgt for at skabe et trygt, støttende og udviklende hjem med mulighed for indviduelle behov og ønsker: 

  • Vi arbejder konfliktminimerende og ud fra tanken om, at det er vores opgave at finde løsniner til at skabe det gode liv for beboeren. Hvis noget ikke virker, er det aldrig for sent at give op og finde en ny og bedre tilgang eller metode. 
  • Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk referenceramme og low arousal-forståelse. 
  • Vi arbejder meget med visualisering for at skabe struktur i hverdagen for de beboere, som har brug for det.

Vi vil gå forrest i kvalitet og faglighed

På Kamager forventer vi, at alle vores medarbejdere har en høj faglig kvalitet og en stor indlevelsesevne i den individuelle beboer. Her er det ikke vigtigt, om man er nyuddannet eller kommer fra en anden faglig baggrund. Vi mener nemlig, at diversitet giver kreative løsninger og god dialog i en pædagogisk hverdag, hvor hver beboer er unik og derfor ofte kræver åbenhed og nysgerrighed overfor anvendte og nye metoder. 

På Kamager ønsker vi at være opdaterede på den nyeste faglige viden, og vi stiller krav om, at man som medarbejder ønsker at efter- og videreuddanne sig. Vi har et fast introduktionsforløb med interne kursusdage, med f.eks. ergonomivejledning, Tegn Til Tale- og Fødevarehygiejnekursus. Vi har løbende medarbejdere på eksterne kurser og uddannelsesforløb, f.eks. seksualvejleder-uddannelse og diplommoduler i mediepædagogik, kommunikation og neuropædagogik. Ligeledes har vi fast faglig neuropædagogisk og psykologisk supervision i alle pædagogiske team. 

Overfor kolleger prioriterer vi tillid, åbenhed og ansvar

Som en selvledet arbejdsplads, hvor beslutningerne træffes tæt på den enkelte beboer forventer vi også, at hver medarbejder er opmærksom og hjælpsom overfor sine kolleger, tager ansvar for egne beslutninger, og forstår at agere inden for Kamagers og teamets kultur, værdier og retningslinjer.

Vi har ingen teamledere eller koordinatorer, men har i stedet tillid til, at hver medarbejder tager ansvar for at løse egne og teamets opgaver bedst muligt og hjælper hvor man kan. På den måde respekterer vi også hinanden som individer med forskellige ressourcer og vi sætter pris på husets tværfaglighed mellem socialpædagoger, SoSu assistenter, ergoterapeuter, mm.  Vi tror på, at man kan lære meget af hinanden og at dialog er nøglen til et godt samarbejde mellem kolleger og for bebeore. Derfor prioriterer alle at give og modtage feedback og har løbende pædagogiske og administrative dialoger.

Støtte og dialog 

Mentorordning for nye medarbejdere

Udviklingssamtaler

Kamager afholder løbende udviklingsamtaler med alle medarbejdere. Derudover har vi løbende supervision fra andre fagkyndige på vores arbejdsområder.  Vi arbejd​er med tre forskellige typer samtaler til at facilitere vores medarbejderes ​udvikling. Derudover har vi løbende supervision fra andre fagkyndige på vores arbejdsområder.

  • Første udviklingssamtale afholdes efter 3 måneders ansættelse med en leder og en medarbejder fra teamet. Der drøftes blandt andet din introduktion og din trivsel på Kamager.

  • Løbende udviklingssamtaler afholdes hvert andet år. Der drøftes blandt andet din kompetenceudviklingsplan og dine indsatsområder.

  • Team-udviklingssamtaler (TUS)​ afholdes med alle teams hvert år i første kvartal. Der drøftes mål for året samt evaluering af tidligere års mål.

Supervision

Vi modtager supervision i forløb. Det kan være supervision omkring beboere af en fagkyndig person, som f.eks. en neuropsykolog, som giver os redskaber til at forstå en beboers adfærd. Det kan være faglig supervision som redskab til at dele viden og god pædagogisk indsats med hinanden. Opstår der behov for supervision i forhold til samarbejde er det også et prioriteret område.

Ledelsen er også godt rustede til at supervisere i det daglige og sætter en indsats ind overfor teams med behov. Vi yder desuden hinanden en form for supervision, når vi i det daglige har brug for opbakning eller faglige redskaber.Redaktør