Hjælpemidler - hjælp til at finde den løsning, der passer til dine behov

Vil et hjælpemiddel kunne støtte din kommunikation, din planlægning eller din mulighed for at betjene computer eller andet udstyr?

​Du kan selv henvende dig, hvis du bor i Region Hovedstaden, eller du kan blive henvist fra kommunen eller hospitalet. Når vi har modtaget din henvendelse, indhenter vi lægelige og evt. andre relevante oplysninger. Vi kontakter dig for at aftale en udredende samtale på Kommunikationscentret eller hos dig. 

Under samtalen kortlægger vi dine vanskeligheder, og hvorledes de påvirker din dagligdag. Vi diskuterer også forskellige løsningsmuligheder. Målet er at finde den enklest mulige løsning, da det erfaringsmæssigt er det, der virker. Nye IT-løsninger skal kunne fungere sammen med dit eget IT-udstyr. 

Efter samtalen udarbejder vi en udredningsrapport til din kommune, som vi ansøger om den fornødne tid til afprøvning af hjælpemidler. Det er kommunen, der afgør, om forløbet skal fortsætte og i hvilket omfang.

Når Kommunikationscentret modtager tilsagn fra kommunen, kan vi lave den egentlige afprøvning. Afprøvningen forløber ofte over længere tid, så vi kan se, om hjælpemidlet fungerer i praksis. Når vi sammen med dig har fundet frem til en tilfredsstillende løsning, ansøger vi kommunen om hjælpemidlet. Herefter har vi mulighed for at hjælpe med den nødvendige installation, opsætning og instruktion. 

Vi lægger vægt på, at hjælpemidlet skal forbedre dine muligheder for at deltage aktivt i hverdags- og evt. arbejdsliv. Du skal have så mange muligheder for selvstændighed og kommunikation som muligt. I mange tilfælde vil det være nødvendigt med et specialundervisningsforløb, så du lærer at bruge og inddrage løsningen i hverdagen. I nogle tilfælde kan det være relevant at inddrage dine pårørende eller andet netværk for at sikre en fælles indsats, som øger dine handlemuligheder og livskvalitet. Redaktør