Frit valg af hjælpemidler

Får du bevilget et hjælpemiddel af din kommune, kan du enten benytte kommunens tilbud og modtage hjælpemidlet via Kommunikationscentret - eller du kan benytte frit valg-ordningen og købe hjælpemidlet hos en privat leverandør.

Værd at vide om kommunens tilbud om et hjælpemiddel

Hvem betaler mit hjælpemiddel?
Kommunen betaler, og Kommunikationscentret leverer hjælpemidlet uden omkostninger for dig.

Hvem har ansvaret for hjælpemidlet?
Kommunikationscentret sikrer på kommunens vegne, at hjælpemidlet fungerer og opfylder dine behov.

Hvordan lærer jeg at betjene hjælpemidlet?
Kommunikationscentret instruerer dig i at benytte hjælpemidlet korrekt.

Hvad gør jeg, hvis hjælpemidlet går i stykker?
Du skal kontakte Kommunikationscentret ved behov for reparation eller udskiftning af hjælpemidlet. Kommunikationscentret yder normalt hjælp til nødvendige reparationer og udskiftninger efter bevilling fra kommunen, der først skal vurdere behovet.

Hvem ejer mit hjælpemiddel?
Kommunikationscentret indkøber hjælpemidlet og udlåner det til dig. Du har ikke
ejendomsret over hjælpemidlet og skal levere det tilbage til kommunen eller
Kommunikationscentret, når du ikke længere har brug for det.

Kan jeg fortryde mit valg?
Nej, når du først har sagt ja tak til kommunens tilbud, er er ikke mulighed for at fortryde.

Ønsker du at modtage kommunens hjælpemiddel via Kommunikationscentret, skal du ikke foretage dig yderligere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Værd at vide om frit valg-ordningen, hvor du selv køber et hjælpemiddel hos en privat leverandør

Kan jeg frit vælge hvem, der skal levere hjælpemidlet?
Ja, du kan frit vælge at indkøbe hjælpemidlet hos en momsregistreret leverandør.

Har jeg altid ret til frit valg af leverandør?
Nej, ikke hvis kommunen kan skaffe et hjælpemiddel, som er identisk med det, som du ønsker at købe hos en anden leverandør.

Kan jeg bestille hjælpemidlet med det samme?
Nej, kommunen skal godkende det hjælpemiddel, som du ønsker at købe, inden den giver støtte til dit køb. Først herefter kan du bestille hjælpemidlet.

Hvem har ansvaret for, at hjælpemidlet er egnet til mine behov?
Du vil fra kommunen modtage en bevillingsskrivelse, hvor hjælpemidlets faglige
specifikationer fremgår. Det er dit ansvar at sikre, at hjælpemidlet opfylder kommunens krav til egnethed. Du skal kunne dokumentere, at det ønskede hjælpemiddel opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed.

Hvordan lærer jeg at betjene hjælpemidlet?
Kommunen kan tilbyde dig en instruktion i at benytte hjælpemidlet korrekt, evt. på Kommunikationscentret. Du bliver kun instrueret i de funktioner, som svarer til det bevilgede hjælpemiddel.

Hvem betaler mit hjælpemiddel?
Kommunen betaler et beløb, som svarer til den pris, den kan skaffe hjælpemidlet til. Køber du et hjælpemiddel, som er dyrere end det bevilgede, hæfter du selv for merprisen og afregner direkte med leverandøren. Leverandøren skal sende en specificeret regning direkte til kommunen, hvor både kommunens og din andel af prisen fremgår.

Hvad gør jeg, hvis hjælpemidlet går i stykker?
Kommunen yder normalt hjælp til reparation og nødvendig udskiftning. Viser det sig, at der er behov for hyppige reparationer og udskiftninger, vil kommunen tage stilling til, om udgifterne skal afholdes af dig.

Hvem ejer hjælpemidlet?
Hjælpemidlet er kommunens ejendom og skal leveres tilbage til kommunen, når du ikke har brug for det længere. Det gælder også, selvom du har betalt en del af hjælpemidlet selv. Kommunen kan tage stilling til en evt. refusion, hvis din egenbetaling overstiger 2500 kr., og hjælpemidlet leveres tilbage inden fire år.

Ønsker du at benytte frit-valg-ordningen, bedes du kontakte os på tlf. 45 11 46 00.Redaktør