Frit valg af hjælpemidler - svagsynsoptik, informations- og kommunikationsteknologi

Får du bevilget et hjælpemiddel af din kommune, kan du enten benytte kommunens tilbud og modtage hjælpemidlet via Kommunikationscentret - eller du kan benytte frit valg-ordningen og købe hjælpemidlet hos en privat leverandør.

Værd at vide om kommunens tilbud om et hjælpemiddel

Hvem betaler mit hjælpemiddel?
Kommunen betaler, og Kommunikationscentret leverer hjælpemidlet uden omkostninger for dig.

Hvem har ansvaret for hjælpemidlet?
Kommunikationscentret sikrer, at hjælpemidlet fungerer og opfylder dine behov.

Hvordan lærer jeg at betjene hjælpemidlet?
Kommunikationscentret instruerer dig i at benytte hjælpemidlet korrekt.

Hvad gør jeg, hvis hjælpemidlet går i stykker?
Du kan enten kontakte Kommunikationscentret eller din kommune. Kommunen sørger normalt for nødvendige reparationer og udskiftninger. Hvis dine behov er uændrede, bedes du udfylde og aflevere en tro- og love-erklæring til kommunen.

Hvem ejer mit hjælpemiddel?
Kommunikationscentret indkøber hjælpemidlet og udlåner det til dig. Du har ikke ejendomsret over hjælpemidlet og skal levere det tilbage til kommunen eller Kommunikationscentret, når du ikke længere har brug for det.

Kan jeg fortryde mit valg?
Nej, når du først har sagt ja tak til kommunens tilbud, er der ikke mulighed for at fortryde.

Ønsker du at modtage kommunens hjælpemiddel via Kommunikationscentret, skal du ikke foretage dig yderligere.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Værd at vide om frit valg-ordningen, hvor du selv køber et hjælpemiddel hos en privat leverandør


Kan jeg frit vælge hvem, der skal levere hjælpemidlet?
Ja, du kan frit vælge at købe hjælpemidlet hos en momsregistreret leverandør.

Har jeg altid ret til frit valg af leverandør?
Nej, ikke hvis kommunen kan skaffe et hjælpemiddel, som er identisk med det, du ønsker at købe.

Hvem har ansvaret for, at hjælpemidlet er egnet til mine behov?
Du vil fra kommunen modtage en bevillingsskrivelse, hvor hjælpemidlets faglige specifikationer fremgår. Det er dit ansvar at sikre, at hjælpemidlet opfylder kommunens krav til egnethed. Du skal kunne dokumentere, at det ønskede hjælpemiddel opfylder de faglige specifikationer og krav til egnethed.

Kan jeg bestille hjælpemidlet med det samme?
Nej, kommunen skal godkende det hjælpemiddel, du ønsker at købe, inden du bestiller det.

Hvordan lærer jeg at betjene hjælpemidlet?
Kommunen kan tilbyde dig en instruktion i at benytte hjælpemidlet korrekt, evt. på Kommunikationscentret. Du bliver kun instrueret i de funktioner, som svarer til det bevilgede hjælpemiddel.

Hvem betaler mit hjælpemiddel?
Kommunen betaler et beløb, som svarer til den pris, den kan skaffe hjælpemidlet til. Køber du et hjælpemiddel, som er dyrere end det bevilgede, betaler du selv merprisen direkte til leverandøren. Leverandøren skal sende en specificeret regning til kommunen, hvor både kommunens og din andel af prisen fremgår.

Hvad gør jeg, hvis hjælpemidlet går i stykker?
Kommunen yder normalt hjælp til reparation og nødvendig udskiftning. Viser det sig, at der er behov for hyppige reparationer og udskiftninger, vil kommunen tage stilling til, om udgifterne skal afholdes af dig.

Hvem ejer hjælpemidlet?
Hjælpemidlet er kommunens ejendom og skal leveres tilbage til kommunen, når du ikke har brug for det længere. Det gælder også, selvom du har betalt en del af hjælpemidlet selv. Kommunen kan tage stilling til en evt. refusion, hvis din egenbetaling overstiger 2500 kr., og hjælpemidlet leveres tilbage inden fire år.


Ønsker du at benytte frit-valg-ordningen, bedes du kontakte os på tlf. 45 11 46 00.


Redaktør