Kommunikationsbøger

​Kommunikationsbøger er sammensat af symboler eller fotos, som repræsenterer ord eller sætninger fra din dagligdag. Der findes forskellige symbolsystemer, som varierer i kompleksitet. Symbolerne skal passe til dine ressourcer, så valgene bliver så enkle som muligt og samtidig rummer udviklingsmuligheder.  Kommunikationsbøger og –tavler bruges på forskellige måder til at understøtte kommunikationen.

Pictorselect

Picto Selector er et værkstøj til symbolstøttet kommunikation. Dét kan man i Picto Selector. Oprette sin egen symbolsamling til eget brug. Finde et symbol ved at søge på emne, fx madlavning, religion, død og sorg, lege osv. Alle symboler er opdelte i emner, og der kan søges i alle symbolsamlinger eller vælges én. Indsætte tekstsymboler og fotos i ark eller gemme symbolerne som separate billeder og bruge dem i andre programmer.

Læs mere om Picto Selector her 

Podd-bøger

PODD-bøger er kommunikationsbøger, der opbygges omkring sprogets funktion. I PODD-bøger er målet at organisere ordforråd så effektivt som muligt i forhold til at give brugere mulighed for at sige hvad han vil, til den han vil, når han vil.

Det betyder at et kommunikationsredskab i form af en kommunikationsbog eller et sidesæt på en tablet er:

  • opbygget af tavler med symboler
  • ud fra den praktiske brug af sproget
  • og organiseret på en dynamisk og systematisk måde

PODD understøtter sproglig udvikling ved at støtte op om indlæring af sætningsstrukturer og læse-skrive-færdigheder. PODD fungerer med forskellige betjeningssystemer, såvel teknologiske, som ikke-teknologiske. Udover direkte udpegning, kan der også anvendes alternative betjeningsmåder som f.eks. øjenudpegning og partnerstøttet auditiv skanning. PODD indeholder strategier til indlæring, undervisning af samtalepartnere, målsætning og implementering.

Pris: afhænger af hvilken løsning man vælger.

Læs mere om løsningen her

PSAS

 
Partnerstøttet scanning er en kommunikationsstrategi, hvor samtalepartneren på systematisk vis stiller et ordforråd til rådighed for personen med kommunikationsbesvær.

Samtalen med partnerstøttet scanning foregår ved, at samtalepartneren først nævner en række udsagn. Måske understøttet med symboler. Derefter siger samtalepartneren: ”Nu må du vælge", og så gentager samtalepartneren de samme udsagn i et tempo, så personen har tid til at reagere på det enkelte udsagn/symbol.

Personen uden talesprog signalerer sit valg af udsagn med fx et smil, blikretning, lyd eller en bestemt bevægelse, der betyder "ja". Nogle personer har også et signal for "nej/gå videre". Det er hensigtsmæssigt, at det sidste udsagn i opremsningen af muligheder er: ”Noget andet”, for at give personen mulighed for at sige: "Giv mig andre udsagn".

En succesfuld brug af partnerstøttet scanning kræver, at samtalepartneren ved, hvordan personen uden talesprog viser, hvilket af de viste udsagn han/hun vælger.
 
Læs mere om PSAS her

Staveplader med billeder/skrift

Staveplader er plader, tavler eller mapper med samlinger af bogstaver eller symboler.  Disse anvendes til sammensætning af ord og sætninger eller til udpegning ved nærkommunikation.


Billed af staveplade med bogstaver og tal.

Læs mere om staveplader (og lignende) her eller her


Redaktør