Kognitive og kommunikative udfordringer relateret til demens

Gennem dette kursus lærer du, hvordan forskellige demensdiagnoser påvirker hjernens kommunikative og kognitive funktioner.
Målgrupper
  • Fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens 
  • Uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende efter endt studie kan/skal møde mennesker med demens
Udbytte
Du vil opnå forståelse for de ændringer, der kan opstå hos mennesker med demens - også de følelsesmæssige og adfærdsmæssige ændringer, som er knyttet til de forskellige demensformer. Vi diskuterer hvilken betydning ændringerne kan have på hverdagen.

Du lærer, hvordan du kan optimere kommunikationen med demensramte, og hvordan du som fagperson kan lette dialogen og møde mennesket med demens gennem forskellige kommunikative strategier.

Du vil blive klædt på til samarbejdet med de nærmeste pårørende, som skal håndtere den ændrede livssituation. Kurset vil indeholde en gennemgang af kriseteorier og dermed give dig indsigt i, hvilke svære faser og dilemmaer en nært pårørende typisk kommer til at gennemleve.

Kursets indhold
  • Hjernens funktioner og områder, der påvirkes af forskellige demensformer
  • Kriseteorier
  • Adfærds- og følelsesmæssige ændringer 
  • Strategier til håndtering af borgers og pårørendes ændrede livssituation
  • Viden om de specifikke sproglige vanskeligheder, der optræder i forbindelse med særligt demenstyper relateret til primær progressiv afasi 
  • Viden om, hvilke kommunikative udfordringer der opstår i interaktionen med andre mennesker som følge af ikke blot specifikke sproglige vanskeligheder, men også som følge af øvrige kognitive vanskeligheder relateret til demenssygdommen
  • Viden om kommunikative kompensationsstrategier og kommunikative hjælpemidler
  • Praktiske øvelser


Redaktør