Børn med synsvanskeligheder kombineret med andre handicap

Kommunikationscentret tilbyder synsfaglig vejledning til forældre, lærere og andre nære fagpersoner

Den vigtige synssans
Synssansen er afgørende for børns udvikling. Derfor er børn med alvorlige synsvanskeligheder særligt afhængige af, at omgivelserne støtter deres udvikling. Hvis det er muligt, skal synet udvikles, og barnet skal stimuleres gennem andre sanser. 

Kommunen er forpligtet til at tilbyde synsfaglig vejledning til børn, som er tilmeldt Synsregistret. Kommunikationscentret leverer vejledning af børnenes netværk til kommunerne i Region Hovedstaden.

Skab de bedste betingelser for udvikling
Hvad enten barnet er blindt eller har en synsnedsættelse, som skyldes forhold i øjet eller i hjernen (Cortical Visual Impairment), er formålet med den synsfaglige vejledning den samme. Vejledningen skal skabe de bedste betingelser for barnets udvikling, læring og trivsel i dagligdagen. På baggrund af observationer af barnet
og dialog med barnets netværk, vil synskonsulenten vejlede omgivelserne i at støtte en visuel udvikling, hvis det er muligt.

Synskonsulenten vil også have fokus på, hvordan barnets generelle udvikling kan støttes gennem de øvrige sanser. Med sin synsfaglige viden kan konsulenten bidrage med en forståelse for barnets adfærd, som kan være præget af synsvanskelighederne.

Tilpas løbende rammerne til barnet
Synskonsulenten samarbejder tæt med barnets forældre, lærere og andre nære fagpersoner. Samarbejdet er afgørende for at finde frem til de nødvendige hensyn og kompensationsmuligheder.

I skolen kan der være fokus på udformning af særlige visuelle undervisningsmaterialer, som støtter barnet i at se. Inddragelsen af barnets andre sanser bliver altid vægtet for at sikre barnets muligheder for at følge undervisningen.

Rammerne omkring barnet skal følge med barnets udvikling, og derfor er det en løbende proces at tilpasse materialer, lys og optik.

Lys stimulerer en eventuel synsrest
Belysning kan spille en stor rolle for børnenes muligheder for at anvende det syn, der er. Belysningen skal tilpasses barnets specifikke behov. Synskonsulenten kan rådgive om særlige lysbehov såvel i skolen som hjemme.

Hjælpemidler støtter barnets udvikling
Synskonsulenten deltager ofte i overvejelser om evt. kommunikationshjælpemidler til barnet. Sammen med barnets netværk og Kommunikationscentrets IKT-konsulent vil synskonsulenten ofte deltage, hvis barnet skal afprøve en talemaskine. IKT-konsulenten står for afprøvningen, mens synskonsulenten vejleder i placering, opsætning og betjening, som tilpasses barnets specifikke syn.

Hvis barnet allerede bruger talemaskine, kan synskonsulenten være med til at evaluere brugen for at sikre løbende udviklingsmuligheder.
Redaktør