Børn uden talesprog har behov for kommunikationshjælpemidler

​Børn og unge har ret til at kommunikere med hvem de vil, hvor de vil, og hvornår de vil.

Kommunikation

Børn og unge har behov for at kommunikere uanset hvilke udfordringer, de har. Kommunikation er en forudsætning for sociale relationer, for opfyldelse af behov og for udvikling. Børn, som ikke har talesprog, kan i mange tilfælde lære at bruge et kommunikationshjælpemiddel. Børnene har ofte en bedre sprogforståelse end det, de har mulighed for at udtrykke med lyde, mimik eller kropssprog. 

Rollemodeller

Børn med talesprog er afhængige af deres omgivelser for at kunne udvikle deres sprog. På samme måde er børn med behov for kommunikationshjælpemidler afhængige af, at deres omgivelser går forrest som rollemodeller. Selvom hjælpemidler måske kan virke overflødige hjemme, fordi familien kender alle barnets udtryk, er det en stor fordel at introducere hjælpemidlerne netop her, hvor barnet er trygt. 

Høj- eller lavteknologiske hjælpemidler

Hjælpemidlerne kan enten være computerbaserede eller baseret på bøger eller tavler med symboler og billeder. Fælles for hjælpemidlerne er at de giver barnet mulighed for at kommunikere mere selvstændigt og dermed få større indflydelse på deres dagligdag.

Læs mere om kommunikationshjælpemidler

Et forløb på Kommunikationscentret

Kommunikationscentrets IKT-konsulenter og talepædagoger har stor erfaring med afprøvning, opsætning, vejledning og instruktion i brugen af kommunikationshjælpemidler. 

Et forløb starter med en udredning, som vi baserer på observationer af barnet og udtalelser fra barnets netværk. Konsulenten introducerer det bedst egnede kommunikationshjælpemiddel og iagttager barnets interesse for det. Barnet eller den unge betjener hjælpemidlet med hænder, hovedmus, 0/1-kontakt eller øjenstyring. Kommunikationsprogrammet tilpasses barnets muligheder og interesser i afprøvningsforløbet. Vi finder frem til den bedst egnede betjening i samarbejde med en evt. tilknyttet ergoterapeut. 

I det videre forløb tilpasses kommunikationsprogrammet løbende i samarbejde med forældre og fagpersoner.​ Det er afgørende, at programmet afspejler barnets udviklingsniveau, interesser og dagligdag. 
 
 
 
 
 

Redaktør