Børn og unge med flere handicap

​Kommunikationscentret arbejder med at understøtte kontakt, samspil og kommunikation mellem børn med handicap og deres netværk.

​​​​

Børn med funktionsnedsættelser har ikke de samme forudsætninger for at indgå i samspil som andre. For at understøtte børnenes udvikling er det derfor vigtigt at finde frem til de muligheder, som børnene har, så tidligt som muligt. 

Vi hjælper med at tydeliggøre de basale kommunikative udtryk og vejleder i at supplere med støttende og alternative kommunikationsformer.​
Redaktør