Videoanalyse

Børneteamet benytter video af de gode samspil imellem børn og forældre eller børn og børn imellem.

Forældre og vejleder diskuterer og analyserer optagelserne. Vi kigger fx på, om barnet siger til eller fra i en bestemt situation, eller hvilke muligheder barnet har for at have indflydelse på legen.​

Formålet med videoanalysen er at indfange samspillets kvaliteter og at udvikle kompetence og øget viden om det enkelte barn. Analysen sker i samspil med forældrenes kendskab til barnet og vejledernes viden om udvikling af børns medfødte kommunikative og sociale kompetencer og om generelle konsekvenser af funktionsnedsættelser. 

Barnets perspektiv inddrages ved at deltagerne ser på situationen gennem barnets "øjne". Den nye indsigt inddrages i tilrettelæggelsen af kommende aktiviteter. Således bliver det en dynamisk proces, hvor forældrene får mulighed for at afprøve, hvad der fungerer bedst for deres familie.Redaktør