Synsvanskeligheder kombineret med andre handicap

Kommunikationscentret tilbyder synsfaglig vejledning til forældre, lærere og andre fagpersoner, som er tæt på barnet.

Den vigtige synssans

Synssansen er afgørende for børns udvikling. Derfor er børn med alvorlige synsvanskeligheder særligt afhængige af, at omgivelserne støtter deres udvikling. Hvis det er muligt, skal synet udvikles, og barnet skal stimuleres gennem andre sanser. 

Kommunikationscentret tilbyder synsfaglig vejledning til børn med alvorlige synsvanskeligheder og til børnenes netværk.

Skab de bedste betingelser for udvikling

Hvad enten barnet er blindt eller har en synsnedsættelse, som skyldes forhold i øjet eller i hjernen (CVI), er formålet med den synsfaglige vejledning den samme. Vejledningen skal skabe de bedste betingelser for barnets udvikling, læring og trivsel i dagligdagen. På baggrund af observationer af barnet og dialog med barnets netværk, vil synskonsulenten vejlede omgivelserne i at støtte en visuel udvikling, hvis det er muligt.

Synskonsulenten vil også have fokus på, hvordan barnets generelle udvikling kan støttes gennem de øvrige sanser. Med sin synsfaglige viden kan konsulenten bidrage med en forståelse for barnets adfærd, som kan være præget af synsvanskelighederne.

Tilpas løbende rammerne til barnet

Synskonsulenten samarbejder tæt med barnets forældre, lærere og andre nære fagpersoner. Samarbejdet er afgørende for at finde frem til de nødvendige hensyn og kompensationsmuligheder.

I skolen kan der være fokus på udformning af særlige visuelle undervisningsmaterialer, som støtter barnet i at se. Inddragelsen af barnets andre sanser bliver altid vægtet for at sikre barnets muligheder for at følge undervisningen.

Rammerne omkring barnet skal følge med barnets udvikling, og derfor er det en løbende proces at tilpasse materialer, lys og optik.

Lys forstærker  synsindtryk

Belysning kan spille en stor rolle for barnets muligheder for at anvende det syn, der er. Belysningen skal tilpasses barnets specifikke behov. Synskonsulenten kan rådgive om særlige lysbehov såvel i skolen som hjemme.

Hjælpemidler støtter barnets udvikling

Synskonsulenten deltager ofte i overvejelser om evt. kommunikationshjælpemidler til barnet. Sammen med barnets netværk og Kommunikationscentrets IKT-konsulent kan synskonsulenten deltage, hvis barnet skal afprøve en talemaskine. IKT-konsulenten står for afprøvningen, mens synskonsulenten vejleder i placering, opsætning og betjening, som tilpasses barnets specifikke syn.

Hvis barnet allerede bruger talemaskine, kan synskonsulenten være med til at evaluere brugen for at sikre løbende udviklingsmuligheder.
 

 

 

 


Redaktør